แจกฟรี 3 สูตร “น้ำหมักชีวภาพ” ยอดนิยม ทำง่ายใช้ได้ผลจริง…!!!

แจกฟรี 3 สูตร “น้ำหมักชีวภาพ” ยอดนิยม ทำง่ายใช้ได้ผลจริง…!!!

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ถังน้ำหมักที่มีฝาปิดสนิท ควรเป็นถังพลาสติก ไม่ควรใช้ถังประเภทโลหะหรือปูนซิเมต์เพราะน้ำหมักจะเข้าไปกัดกร่อนภาชนะ
2. น้ำตาล สามารถใช้น้ำตาลได้ทุกชนิด เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง กากน้ำตาล (แนะนำให้ใช้กากน้ำตาล ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำตาลชนิดอื่นๆ เป็นส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาล)
3. ส่วนผสมที่เป็นเศษหรือซากต่างๆ
– เศษซากพืชสด เช่น พืช ผัก ผลไม้ทั้งแก่และอ่อน รวมทั้งเปลือกผลไม้ ฯลฯ
– เศษซากสัตว์สด เช่น หอยเชอรี่ ปลา ปู ฯลฯ
– พืชสุมนไพรเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น สะเดา ไหลแดง หนอนตายอยาก ตะไคร้หอม ฯลฯ


———————————————————————————————————
สูตรที่ 1 เหมาะสำหรับพืชกินใบ เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักขม ผักเสี้ยน หน่อไม้ฝรั่ง ยอดชะอม ยอดกระถิน ยอดมันเทศยอดมะม่วง ยอดมะยม ผักตำลึงและผล เถาขี้กาและผล เงาะป่าและผล ใบยอและผล ฯลฯ

ส่วนผสม
– พืชสด (ใช้พืชที่มีลักษณะสด ใหม่ สมบูรณ์ อวบน้ำ โตเร็ว ไม่มีโรค)
– กากน้ำตาล
– พืชสมุนไพรเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ตะไคร้หอม สะเดา ไหลแดง หนอนตายอยาก ฯลฯ
อัตราส่วน 3 : 1 : เล็กน้อย ( พืชสด 3 ส่วน / กากน้ำตาล 1 ส่วน / พืชสมุนไพรเล็กน้อย )

วิธีทำ
1. พืชสด ใช้พืชหลายๆชนิดรวมกันทั้งพืชที่กินได้และวัชพืช และ พืชสมุนไพรเพิ่มประสิทธิภาพ นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบรรจุเศษพืชที่ได้ลงในภาชนะ
2. เติมกากน้ำตาลลงไปคนให้เข้ากัน ให้เศษพืชจมอยู่ในกากน้ำตาลตลอดเวลา ปิดฝาภาชนะ เก็บไว้ในที่มืด อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้
3.ระหว่างหมัก เขย่าภาชนะที่หมักพร้อมกับเปิดฝา วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น เมื่อครบ 7 วัน ให้ดมกลิ่น ถ้าหอมหวานแสดงว่า “ดี” สามารถนำไปใช้ได้ ถ้าบูดเปรี้ยวแสดงว่า “ไม่ดี” ให้แก้ไขด้วยการเติมกากน้ำตาล หรือของที่ใส่ครั้งแรกแล้วหมักต่ออีก 3 วัน ถ้ามีกลิ่นหอมหวานก็แสดงว่า “ดี” ถ้ามีกลิ่นบูดเปรี้ยวอีกให้เติมน้ำตาลอีกแล้วหมักต่อไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอมหวาน เมื่อได้น้ำหมักที่ดีแล้วให้เก็บไว้ในที่มืดภายใต้อุณหภูมิห้อง
เก็บได้นาน 6 เดือน – 1 ปี ระหว่างเก็บหากมีกลิ่นบูดเปรี้ยวให้เติมกากน้ำตาลลงไป

วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่ 1

1) ใช้กับพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผลยืนต้น ให้ทางใบ ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 20 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 5-7 วัน ควบคู่กับให้ทางราก น้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 40 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15-20 วัน
2) ใช้เตรียมดินแปลกปลูก หรือหลุมปลูกไม้ผล ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 30-50 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
3) ใช้แทนสารเร่งปุ๋ยหมัก ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 75-100 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร พรมลงบนวัสดุทำปุ๋ยหมัก
4) ใช้กำจัดน้ำเสียโดย ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 75-100 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วบริเวณน้ำเสียหรือในคอกปศุสัตว์
5) ใช้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 15-20 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์พอท่วมก่อนเพาะเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

เคล็ดลับ เรื่องน้ำหมักชีวภาพ หลังการหมัก 3 วันแรก เปิดฝาออกดูถ้ามีแก๊สพุ่งออกมาแสดงว่า มีส่วนผสมดีพยายามเปิดฝาระบายแก๊สบ่อยๆ ถ้าไม่เปิดภาชนะที่หมักอาจระเบิดได้ กรณีถ้าไม่มีกากน้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้ โดยเพิ่มปริมาณน้ำตาลแดงเป็น 1 ส่วน : เศษพืช 1 ส่วน การใช้น้ำหมักชีวภาพทางราก ควรใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเสมอ โดยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก 6 เดือน/ครั้ง
———————————————————————————————————
สูตรที่ 2 เหมาะสำหรับพืชผักกินดอกกินผล เช่น ผลไม้สุก สับปะรด แตงโม กล้วย ละมุด มะเขือเทศ บวบ ขนุน มะม่วง ฝรั่ง มะละกอดิบและสุก มะระดิบและสุก มะเฟือง ฯลฯ

ส่วนผสม
– ผลไม้สุก (ฟักทองแก่, มะละกอทั้งเนื้อและเมล็ด กล้วยน้ำว้า บวบเหลี่ยม มะเขือเทศ)
– พืชสด (ช่วงใบแก่อ้วนเอาทั้งปลายยอดและปลายราก)
– กากน้ำตาล
อัตราส่วน 2 : 1 : 1 ( ผลไม้สุก 2 ส่วน / พืชสด 1 ส่วน / กากน้ำตาล 1 ส่วน )

วิธีทำ
1.นำผลไม้สดและพืชสดที่เตรียมไว้ นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบรรจุลงในภาชนะ และเติมกากน้ำตาลลงไป คนให้เข้ากัน ให้เศษพืชจมอยู่ในกากน้ำตาลตลอดเวลา ปิดฝาภาชนะ เก็บไว้ในที่มืด อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน สามารถนำไปใช้ได้
2.ระหว่างหมัก เขย่าภาชนะที่หมักพร้อมกับเปิดฝา วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น เมื่อครบ 7 วัน ให้ดมกลิ่น ถ้าหอมหวานแสดงว่า “ดี” สามารถนำไปใช้ได้ ถ้าบูดเปรี้ยวแสดงว่า “ไม่ดี” ให้แก้ไขด้วยการเติมกากน้ำตาล หรือของที่ใส่ครั้งแรกแล้วหมักต่ออีก 3 วัน ถ้ามีกลิ่นหอมหวานก็แสดงว่า “ดี” ถ้ามีกลิ่นบูดเปรี้ยวอีกให้เติมน้ำตาลอีกแล้วหมักต่อไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอมหวาน เมื่อได้น้ำหมักที่ดีแล้วให้เก็บไว้ในที่มืดภายใต้อุณหภูมิห้อง
เก็บได้นาน 6 เดือน – 1 ปี ระหว่างเก็บหากมีกลิ่นบูดเปรี้ยวให้เติมกากน้ำตาลลงไป

วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่ 2
1) ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 20 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบอาทิตย์ละครั้ง
2) ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 30 – 50 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร เทลงบนดินสลับการฉีดทางใบอาทิตย์ละครั้ง จะทำให้ดินร่วนซุย ใช้จนถึงระยะออกดอกติดผล
———————————————————————————————————
สูตรที่ 3 เหมาะสำหรับ พืช ผัก ผลไม้ พืชไร่ นาข้าว

ส่วนผสม
– พืชสด
– ผลไม้สุก
– ปลาเป็นๆ หอยเชอรี่ ไข่หอยเชอรี่ กระดูกป่น
– ตัวเสริม (ขี้ไก่ค้างคอน ขี้นกปากห่าง ขี้เป็ดกินหอย ยาคูลท์ โยเกิร์ต กระทิงแดง ลำละเอียด)
– น้ำมะพร้าวอ่อน
– กากน้ำตาล
อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : เล็กน้อย : พอท่วม ( พืชสด 1 ส่วน / ผลไม้สุก 1 ส่วน / ปลาหรือหอย 1 ส่วน / ตัวเสริมเล็กน้อย / น้ำมะพร้าวอ่อนเล็กน้อย / กากน้ำตาลใส่ให้ท่วมส่วนผสมทั้งหมด )

วิธีทำ
1. นำปลาสด (ทั้งตัว) หอยเชอรี่ ไข่หอยเชอรี่ มาบด โขลก สับให้ละเอียด เพื่อง่ายในการย่อยสลาย
2. นำผลไม้สุกมาหั่นเป็นชิ้นประมาณพอดีคำ
3. นำส่วนผสมข้อ 1 กับ 2 มาใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ตามด้วยตัวเสริมและน้ำมะพร้าวอ่อน คนให้เข้ากัน
4. เติมกากน้ำตาลลงไปคลุกให้เข้ากัน พยายามทำให้ส่วนผสมทั้งหมดจมอยู่ในกากน้ำตาลตลอดเวลา ปิดฝาภาชนะเก็บไว้ที่มืดอุณหภูมิห้องนาน 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่ 3 (ใช้เหมือนสูตรที่ 2)
1) ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 20 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบอาทิตย์ละครั้ง
2) ผสมน้ำหมักชีวภาพในอัตราส่วน 30 – 50 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร เทลงบนดินสลับการฉีดทางใบอาทิตย์ละครั้ง จะทำให้ดินร่วนซุย ใช้จนถึงระยะออกดอกติดผล
———————————————————————————————————

เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้กับพืชผักในสวนของเรา ทำง่าย ต้นทุนถูก ใช้วัตถุดิบพวกเศษอาหารเหลือซะส่วนใหญ่ ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี ทำให้พืชผักของเราปลอดสารพิษ

ติดตามบทความด้านเกษตรเพิ่มเติม >>> คลิก <<<
ติดตาม facebook เพื่อดูบทความใหม่ๆได้ทุกวัน : เพจวิชาชีวิต
ดูบทความทั้งหมดได้ที่ : www.postnoname.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *