ปลูกไผ่กิมซุงให้ออกนอกฤดูและแตกหน่อเยอะ

ปลูกไผ่กิมซุงให้ออกนอกฤดูและแตกหน่อเยอะ ไผ่กิมซุงหรืออีกชื่อคือไผ่ตงลืมแล้ง เป็นไผ่ที่นิยมปลูกเนื่องจากสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ดูแลง่าย และให้ผลผลิตที่ดีโดยแทบไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเลยทีเดียว โดยข้อเด่นของไผ่กิมซุงคือให้หน่อดกและหน่อยเยอะกว่าไผ่ชนิดอื่น โดยในช่วงแล้งก็ยังสามารถเกิดหน่อให้เก็บได้จึงเป็นที่ม

Continue reading »