วิธีตอนกิ่งฟักทองแบบง่ายๆให้ผลผลิตงามดีกว่าปลูกด้วยเมล็ด

วิธีตอนกิ่งฟักทองแบบง่ายๆให้ผลผลิตงามดีกว่าปลูกด้วยเมล็ด โดยปกติแล้วการปลูกฟักทองมักจะใช้วิธีเพาะเมล็ดจึงจะได้ผลดี แต่การปลูกด้วยวิธีเดิมกว่าผลผลิตจะงอกงามพร้อมเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลานานถึง 2 เดือนเลยทีเดียว ดังนั้นจึงขอนำเสนอวิธีการตอนกิ่งฟักทองให้ได้ผลและเร่งการออกดอกออกผลให้ได้เร็วและผลใหญ่โดยสา

Continue reading

เทคนิคการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มผลิตหนึ่งไร่ได้เป็นพันต้น

เทคนิคการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มผลิตหนึ่งไร่ได้เป็นพันต้น ปกติแล้วการปลุกกล้วยในพื้นที่ไร่จะปลูกได้ประมาณ 400 ต้น แต่วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคปลูกกล้วย 1 ไร่ สามารถปลูกกล้วยได้ถึง 1,600 ต้น ซึ่งสามารรถได้กล้วยผลผลิตดีและไม่แย่งอาหารกัน วิธีนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากเกษตรกรผู้ปลุกกล้วยยืนยันและลองทำดูแล้วว่าทำไ

Continue reading

สอนปลูกมะเขือยาวกลับหัวผลมะเขือยาวสวยได้น้ำอาหารเต็มที่

สอนปลูกมะเขือยาวกลับหัวผลมะเขือยาวสวยได้น้ำอาหารเต็มที่ มะเขือยาวถือเป็นพืชที่ปลูกให้เป็นไม่ยากแต่ทำให้เกิดลูกยาวสวยงามอาจจะต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเพื่อให้เกิดดอกออกผล วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีปลูกมะเขือยาวกลับหัวซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงมากต้นมะเขือยาวก็สามารถได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่

Continue reading