อยากเลี้ยง เป็ด – ไก่ – ห่าน แต่ไม่รู้จะหาซื้อพันธุ์ได้ที่ไหน และ ราคาเท่าไหร่ ทางนี้มีคำตอบ…!!

อยากเลี้ยง เป็ด – ไก่ – ห่าน แต่ไม่รู้จะหาซื้อพันธุ์ได้ที่ไหน และ ราคาเท่าไหร่ ทางนี้มีคำตอบ…!!

ทุกครั้งที่ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยง สัตว์ปีก เป็ด ไก่ จะมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อย สอบถามเข้ามาค่อนข้างมาก ว่าจะหาซื้อ ลูกเป็ด ลูกไก่ จากที่ไหน วันนี้ทางเพจ วิชาชีวิต จึงได้รวบรวมข้อมูล ลูกเป็ด ลูกไก่ ห่าน และ นก รวมทั้งราคาจำหน่าย และสถานที่จำหน่าย จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ มาเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก

ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 15 บาท

ไก่ลูกผสมกรมปศุสัตว์ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

ไก่พื้นเมือง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

ไก่ลูกผสม อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท

ไก่ไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท

ไก่ไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 16 บาท

ไก่ไข่ คละเพศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

ไก่งวง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท

เป็ดเทศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท

เป็ดเทศท่าพระ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท

เป็ดเนื้อ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท

เป็ดเนื้อ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท

เป็ดไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 1 บาท

เป็ดไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท

ห่าน อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท

นกกระทา อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท

นกกระจอกเทศ อายุไม่เกิน 3 เดือน ตัวละ 5,500 บาท

นกอีมู อายุไม่เกิน 3 เดือน ตัวละ 3,500 บาท

หน่วยงานที่จำหน่ายพันธุ์ และ สอบถามข้อมูลได้

1.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี 0-3635-7319,0-3635-7208,0-3632-7208

2.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 0-3728-8154

3.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว 0-3723-1806

4.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี 0-3941-1481

5.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ 0-4451-2828

6.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี 0-3646-1600

7.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 0-4460-5969

8.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 0-4561-2507

9.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 0-4525-9952,0-4525-9996

10.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น 0-4326-1194

11.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม 0-4258-1108

12.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย 0-4284-1517

13.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 0-4275-6013

14. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี 0-4225-0710, 0-4224-4297

15. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 0-5331-1836

16.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 0-5368-4031

17.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 0-5446-6080

18.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก 0-5589-0712, 0-5554-0603

19.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 0-5526-8028

20.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 0-5623-7256

21.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี 0-3222-8418

22.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 0-3544-6216

23.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 0-7727-4250

24.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ 0-7561-8053

25.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 0-7535-4921,0-7535-4933

26.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา 0-7320-3218

27.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา 0-7431-8041

——————————-

เพิ่มเติมข้อมูล สายพันธุ์ไก่ไข่แต่ละพันธุ์ ข้อดี-ข้อเสีย

1. ไก่ไข่พันธุ์ “โร๊ดไอส์แลนด์แดง” หรือ “ไก่โร๊ด”

เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ขนมีสีน้ำตาลแกมแดง ผิวหนังสีเหลือง หงอนจักร ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5.5-6 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 280-300 ฟอง รูปร่างค้อนข้างยาวและลึก น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้จะหนักประมาณ 3.1-4.0 กิโลกรัม สมัยก่อนนิยมใช้เป็นไก่ไข่ ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นไก่พันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าเพื่อให้ได้ลูกผสมที่สามารถคัดเพศเมื่อแรกเกิดได้

โดยใช้ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเพศผู้ผสมกับไก่บาร์พลีมัทร็อคเพศเมีย ลูกที่ได้จะสามารถคัดเพศได้เมื่ออายุได้ 1 วัน โดยดูความแตกต่างของสีขน ในปัจจุบันไก่ไข่ที่ให้ไข่สีน้ำตาลในทางการค้ามักมาจากไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดผสมกับไก่บาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้ให้ไข่ดก ไข่มีเปลือกสีน้ำตาลและมีขนาดใหญ่

2. ไก่ไข่พันธุ์ “บาร์พลีมัธร็อค” หรือ “ไก่บาร์”

เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ผิวหนังสีเหลือง รูปร่างลักษณะ ขนสีบาร์ คือมีสีดำสลับกับขาวตามขวางของขน หงอนจักร ให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 5 เดือนครึ่ง -6 เดือน ไข่ดก 260 ฟอง/ปี เป็นไก่ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน ให้ไข่และเนื้อดี ปัจจุบันนิยมใช้ไก่บาร์พลีมัทร็อคเพศเมียผสมกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเพศผู้ ลูกผสมที่ได้จะคัดเพศเมื่อแรกเกิดได้และให้ไข่เปลือกสีน้ำตาล หรือที่รู้จักกันมานานว่า “ฮาร์โก้” ซึ่งเป็นไก่ไข่ดก มากกว่า 280 ฟอง/ปี

3. ไก่ไข่พันธุ์ “เล็กฮอร์นขาว”

เป็นไก่ไข่พันธุ์แท้ จัดเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายมากที่สุดในบรรดาไก่เล็กฮอร์นด้วยกัน ปัจจุบันนิยมผสมข้ามสายพันธุ์ตั้งแต่สองสายพันธุ์ขึ้นไป เพื่อผลิตเป็นไก่ไข่ลูกผสมเพื่อการค้า

รูปร่างลักษณะ มีขนาดเล็ก ขนสีขาว ให้ไข่เร็ว ให้ไข่ดก ไข่เปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง เพราะมีขนาดเล็ก ทนร้อนได้ดี เรื่มให้ไข่เมื่อเมื่ออายุ 4 เดือนครึ่ง -5 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 300 ฟอง น้ำหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 2.2-2.9 ก.ก. เพศเมีย 1.8-2.2 ก.ก. ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์นี้สำหรับผลิตไข่เป็นการค้า โดยใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสมอีกขั้นหนึ่ง

4. ไก่ไข่พันธุ์ “ไทยบาร์”

เป็นไก่พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ศึกษาวิจัยพันธุ์ไก่ พันธุ์บาร์พลีมัธร็อค ซึ่งจะปกติจะมีขนเป็นสีลายดำ ลักษณะประจำพันธุ์ ขนลำตัว และปีกสีขาว ปลายปีกลายดำ สร้อยคอและหางลายขาว หางดำ หรือลายดำ หงอนจักร เหนียงใหญ่สีแดง แข้งสีเหลือง ไข่ดก สามารถผลิตไข่ได้ 260 ฟอง/ปี เท่ากับพันธุ์บาร์พลีมัธร็อค เมื่อผสมข้ามพันธุ์ กับไก่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์เรด ลูกผสมที่ได้ หรือที่เรียกกันว่า “ไก่ไข่สายพันธุ์กรมปศุสัตว์” จะสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยสีขน เพศผู้มีขนสีขาว เพศเมียขนสีน้ำตาลไหม้ เป็นไก่พันธุ์ไข่ได้ดีเลิศไข่มากกว่า 290 ฟองต่อปี และใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกผสมพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี

ไก่ไข่ลูกผสม
เป็นการนำไก่ไข่พันธุ์แท้มาผสมกัน เพื่อ นำเอาข้อดีของในแต่ละสายพันธุ์มาไว้ในพันธุ์ลูกผสม ดังนั้นไก่ไข่พันธุ์ลูกผสมจึงเป็นการเพิ่มข้อดี และ ลดข้อเสียของในแต่ละสายพันธุ์ออกไป

ได้แก่ ฮาร์โก้หรือแบล็คร็อค เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พันธุ์แท้ 2 พันธุ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ไก่ที่ให้ไข่ดก เพื่อเป็นการผลิตไข่ในราคาที่ถูกที่สุด ส่วนมากแล้วการผสมไก่ประเภทนี้ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะบางอย่างที่ดีกว่าพ่อแม่พันธุ์ โดยเฉพาะความทนทานต่อโรค ไก่ลูกผสมที่ยังมีผู้นิยมเลี้ยงอยู่บ้าง ได้แก่ ไก่ลูกผสมระหว่างพ่อโร๊ด+แม่บาร์, พ่อบาร์+แม่โร๊ด, เล็กฮอร์น+โร๊ด, โร๊ด+ไฮบริด และลูกผสม 3 สายเลือด คือ ลูกตัวเมียที่ได้จากลูกผสมพ่อโร๊ด+แม่บาร์ นำไปผสมกับพ่อไก่อู ลูกผสมที่ได้จะมีเนื้อดี โตเร็ว และไข่ดีพอสมควร เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริม

ไก่ไข่”ฮาร์โก้” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “แบล็คร็อค” เป็นไก่ไข่พันธุ์ผสมระหว่างโร๊ดไอสแลนด์แดง และบาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะขนสีดำ ปากและขาดำ สามารถคัดแยกเพศได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน โดยดูจุดสีขาวบนหัวลูกไก่ ลักษณะตอนโตเป็นไก่ที่มีสีขนมันวาวสวยงามมาก ตัวใหญ่ หน้าตาดุ การให้ไข่จะเริ่มออกไข่ฟองแรกประมาณ 5-6 เดือน ให้ไข่ดกพิเศษ ฟองใหญ่ เปลือกไข่สีสวย ส่วนการต่อยอดสามารถนำไปทำไก่สามสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ ไก่สี่สาย ไก่ห้าสาย และไก่เนื้อได้

เรียบเรียงโดย : เพจ วิชาชิวิต , www.postnoname.com
ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *