อย่าเขียนระบาย “เรื่องแย่ๆ” ของชีวิตตัวเองลง Facebook ด้วย 5 เหตุผล … (ที่น่าลองคิด )

อย่าเขียนระบาย “เรื่องแย่ๆ” ของชีวิตตัวเองลง Facebook ด้วย 5 เหตุผล … (ที่น่าลองคิด ) 1. Facebook ไม่มี.. “เพื่อนแท้” ของคุณ ถ้ามี..คุณโทรหาเขาไปแล้ว และ… เวลาคุณระบายปัญหาใน Facebook คนที่อ่าน .. จะมีอยู่สองประเภท คือคนที่ “สะใจ” กับคนที่ ..”ไม่

Continue reading »

มองตัวเองให้เห็น ..ให้เป็นหลัก แล้วจึงจักมองเห็น .. ในผู้อื่น

มองตัวเองให้เห็น ..ให้เป็นหลัก แล้วจึงจักมองเห็น .. ในผู้อื่น หลักการง่าย ๆ ที่จะทำให้ชีวิตคนเรา ลด ละ เลิกโกรธ เกลียด อาฆาต คิดแค้นหรือพยาบาทคนอื่น คือ .. หากต้องการหาคนที่ผิด ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องไหน ๆ ขอให้คน ๆ นั้น คือ .. ตัวเราเอง เพราะเราเอง ทำเอง มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเอง . และเมื่อรู้ตัวว่า

Continue reading »

ถ้าทำแบบไหน…คุณจะได้แบบนั้น กฏแห่งการกระทำ

ถ้าทำแบบไหน…คุณจะได้แบบนั้น กฏแห่งการกระทำ ถ้าทำใจร้อน จะร้อนใจภายหลัง ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากผู้อื่น ถ้าเห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม . ถ้าพูดพล่อยๆ จะเสื่อมถอยความนับถือ ถ้าทำตามใจชอบ จะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ถ้าทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนเรื่อยไป ถ้าขาด

Continue reading »

นิทานสอนใจ เรื่องไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีศรัทธาก็ควรมีปัญญาควบคู่ไปด้วย

นิทานสอนใจ เรื่องไฟศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีศรัทธาก็ควรมีปัญญาควบคู่ไปด้วย มีเรื่องเล่าว่า ชายคนหนึ่งได้ยินว่า ในดินแดนห่างไกลมีไฟศักดิ์สิทธิ์ลุกโชติช่วงอยู่ เขาจึงออกเดินทางไป เพื่อแสวงหาไฟศักดิ์สิทธิ์ด้วยคิดว่า “เมื่อเราได้ไฟนี้ เราจะมีความสุขและชีวิตที่ดี อีกทั้งคนที่เรารักก็จะมีสิ่งเหล่านี้ด้วย

Continue reading »

ตำนานพระพายกับพระอาทิตย์

ตำนานพระพายกับพระอาทิตย์   เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เห็นเช่นนั้น ก็เกิดความไม่พอใจ อยากจะเตือนให้ พระพายรู้สำนึกว่า อำนาจมิอาจใช้ บังคับได้ทุกอย่าง จึงท้าพระพาย ให้ลองใช้อำนาจของตน บังคับมนุษย์ให้ถอดเสื้อ ออกจากตัวให้ได้ พระพายจึงใช้ ความรุนแรงของตน เพื่อพัดให้เสื้อผ้าหลุด จากร่างกายของมนุษย์ให้จง

Continue reading »

ทุกวันนี้กำลังแบกอะไรกันอยู่ในชีวิต

ทุกวันนี้กำลังแบกอะไรกันอยู่ในชีวิต มือ…ที่ว่างเปล่า ยังไม่บางเบาเท่ากับใจ…ที่ว่างเปล่า มือ…ที่ถือสรรพสิ่งสารพัน มันก็ยังไม่หนักเท่ากับใจ…ที่ยึดไว้กับความทุกข์แค่เพียงหยิบเดียว สิ่งต่าง ๆ รอบกาย สิ่งใด ๆ ที่อยู่ภายนอก ไม่ได้บ่งบอกถึงขีดขั้นของความสุข และความเบาสบายที่อยู่ภายใ

Continue reading »

ความรักจะเยียวยาเราให้ดีขึ้นเสมอ

ความรักจะเยียวยาเราให้ดีขึ้นเสมอ ความรักเยียวยาคนสองคนเสมอ เมื่อมอบความรักให้ใคร เรากำลังเยียวยาบางบาดแผลของคนนั้น เพราะรักคือการยอมรับทุกสิ่ง ทั้งอดีตและปัจจุบัน แม้ไม่ถูกใจก็พยายามเข้าใจ คนคนนั้นย่อมรู้สึกดีกับตนเอง เขาจะอ่อนโยนขึ้น . คนเรา-โกรธเกรี้ยว ควบคุม โวยวาย ดุร้าย บางครั้งเกิดจากแผลในใจ ท

Continue reading »

จำไว้เลย 5 สื่งนี้ไม่ควรทำในชีวิต ไม่เช่นนั้นชีวิตดิ่งลงเหวแน่นอน

จำไว้เลย 5 สื่งนี้ไม่ควรทำในชีวิต ไม่เช่นนั้นชีวิตดิ่งลงเหวแน่นอน • อย่า .. ดูแคลนผู้อื่น โชคชะตาของมนุษย์ทุกคนต่างมีขึ้นมีลง หากเห็นใครดวงตกช่วยได้ก็จงช่วย ช่วยไม่ได้ก็อย่าดูแคลน วันนี้เขาร่วง วันพรุ่งนี้ .. เขาอาจรุ่งก็เป็นได้ • อย่าจองหอง เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน หากชีวิตของเธอกำลังอยู่ในช

Continue reading »

ที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีความรู้จักยับยั้งชั่งใจ

ที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีความรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนอดกลั้นในสิ่งที่ฝืนใจ คือ สิ่งที่คนทุกคนต้องฝึกฝน ต้องหัด ต้องระงับให้ได้ แม้บางครั้งจะทุกข์ใจ ไม่ชอบใจ ก็ต้องทำ เพราะนั้นคือสิ่งเดียวที่ แยกคนออกจากสัตว์ได้ต่างกัน . คนเราได้ชื่อว่า “เป็นสัตว์ประเสริฐก็เพราะเรารู้จักยับยั้งชั่งใจ ฝื

Continue reading »

ใครตำหนิเราดูกถูกเรา ไม่เจ็บเท่ากับเราตำหนิดูถูกตัวเอง เรื่องสั้นสอนใจ “หม้อดินใบร้าว”

ใครตำหนิเราดูกถูกเรา ไม่เจ็บเท่ากับเราตำหนิดูถูกตัวเอง เรื่องสั้นสอนใจ “หม้อดินใบร้าว” โดยนิทานธรรมะบล็อก นำเสนอนิทานธรรมะสั้นๆ แต่มีปริศนาธรรมแฝงไว้ ให้ข้อคิดธรรมะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไมว่าจะอ่านเป็นนิทานก่อนนอน นิทานสำหรับเด็กก็ได้ เพราะนี่คือ “นิทานธรรมะ ประจำวัน

Continue reading »