ทนายสงกานต์ เตือนไว้ เมื่อโดนตำรวจค้นตัวให้ทำแบบนี้ ปลอดภัยแน่นอน สังคมสมัยนี้อยู่ยาก

ทนายสงกานต์ เตือนไว้ เมื่อโดนตำรวจค้นตัวให้ทำแบบนี้ ปลอดภัยแน่นอน สังคมสมัยนี้อยู่ยาก

มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดีๆ มาฝาก อ่านและทำความเข้าใจ ที่สำคัญจดจำไว้ให้ดี เผื่อว่าคุณอาจจะบังเอิญไปตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมาย แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ต้องรู้หลักการและวิธีเอาตัวรอด เพราะบางครั้งคุณอาจซวยไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ ไปอ่านบทความของ ทนายสงกรานต์ ที่เรานำมาฝาก เพื่อรู้เท่าทันเจ้าพนังานและกฎหมาย

…ในสังคมไทยเรานั้น “เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ” ใช่หรือไม่?

…ฉะนั้นต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักกฏหมายไว้ป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง!!!

“…กระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆแต่กระผมจะให้ความรู้กับประชา ชนทางด้านกฏหมายไว้ป้องกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น…!!!”

“… ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า” ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และ เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย!!!

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทด แทนเพื่อการนั้น!!!”

“…กลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดใน social ถามมากันมากว่า ” สมมติว่าถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้าง? และเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้ได้หรือไม่?…”

ข้อแนะนำ…1. ถ้าเราถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้โดยไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นต้องขอเรียนว่าเราสามารถกระทำได้โดยชอบเพราะถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย!!!

ข้อแนะนำ…2. การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอขณะตรวจค้นนั้นจะมีทั้งผลดีและผลเสีย ให้เราจดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่าถ้าเรามีสิ่งของผิดกฎหมายก็จะได้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนจริงหรือไม่!!!

ข้อแนะนำ…3. ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันเช่นแสดงบัตรประจำตัว,ข้าราช การถลกแขนเสื้อแขนยาวขึ้น ล้วงกระเป๋าเสื้อควักออกมา ล้วงกระ เป๋า กางเกงสองข้างควักออกมาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งซุกซ่อนอยู่ และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นและเราต่างร่วมกันถ่ายภาพวิดีโอไว้พร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย!!!

ข้อแนะนำ…4. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผย มิใช่ใส่หน้ากากคุมหน้าหรือสวมหมวกไอ้โม่ง อันเป็นข้อพิรุธหรือข้อสงสัยของผู้สัญจรไปมา อันไปสู่การวิตกหรือกังวลใดใดต่อการตรวจค้นในครั้งนั้น

ข้อแนะนำ…5. อย่าอาย ให้ร้องดังๆ “ช่วยด้วยๆๆ” ให้คนมอง แล้วเอาวิกฤตเป็นโอกาส ให้ไทยมุง ใครก็ได้ ช่วยถ่ายวีดีโอไว้ขณะนั้น

ข้อแนะนำ…6. ให้บุคคลที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนัก งาน หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานฯ นั้น ต้องแสดง บัตรประจำตัว ทุกคน แล้วให้ไทยมุง ช่วยๆกัน ถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปส์ไว้ พร้อมอ่านชื่อ~สกุล และ สังกัดของแต่ละคนดังๆๆ!!!

ข้อแนะนำ…7. ตัวเรา หรือร้องขอให้ไทยมุงช่วยโทร แจ้ง191หรือ ตำรวจท้องที่หรือนักข่าว มายังที่เกิดเหตุ

ข้อแนะนำ…8. ให้เจ้าพนักงาน ที่จะทำการตรวจค้น เรานั้น โดยเราขอให้แต่ละบุคคล ถลกแขนเสื้อ ขึ้นให้หมด ทุกคน และถลกกระ เป๋ากางเกงออกให้ดูด้วย พร้อมให้ไทยมุง ช่วยบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้!!!

ข้อแนะนำ…9. ตัวเรา ก็ต้อง แสดงความบริสุทธิ์ใจ เช่นกัน เช่น ถลกกระเป๋ากางเกง ทั้งสองข้างออกให้เจ้าพนักงานดู!!!

ข้อแนะนำ…10. หาทางรีบติดต่อญาติหรือคนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเราณที่เกิดเหตุ หรือ ณ จุดเกิดเหตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่า ขอให้พี่ๆ ไทยมุงอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆ ได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน,

ข้อแนะนำ…11. ถ้าเราถูกควบคุมตัว ถ้าของกลาง มิใช่ ของๆ เราห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะ เด็ดขาดขอย้ำๆๆ

ข้อแนะนำ…12. อย่าไปกลัวถูกซ้อม, อย่าไปกลัวถูกข่มขู่ ,ถ้าเราไม่ผิด นั้น อย่าลงชื่อใดๆ ในเอกสารทั้งสิ้นและถ้าจำต้องลงชื่อในเอกสารใดๆ และมีหลายแผ่นนั้นขอให้อ่านช้าๆ และอ่านให้เข้าใจแต่ละหน้าซึ่งถ้าถ้อยคำหรือข้อความไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วนั้นต้องขอให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นเสียก่อนอล้วจึงลงชื่อย่อๆ แต่ละหน้าๆ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือเพิ่มเติม!!!

ข้อแนะนำ…13. ถ้าเรา ไม่ได้กระทำความผิดอย่าชี้จุด เกิดเหตุให้ถ่ายภาพหรืออย่าชี้ของกลาง ถ้าไม่ใช่ของเราอย่าชี้เด็ดขาด

ข้อแนะนำ…14. ขณะถูกควบคุมให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศาล

ข้อแนะนำ…15. ขณะให้การใดๆ ร้องขอให้จนท.ติด ตามผู้ซึ่งไว้วางใจหรือทนายความเข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ!!!

ข้อแนะนำ….16. ถ้าเราไม่ผิดให้สวมวิญญาณนักร้อง (เรียน)เพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐหรือใช้สิทธิ์ทางศาลตามกระบวนการยุติธรรม!!!

สรุป… กรณีอุทธาหรณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นท่านสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือพฤติการณ์แต่ละเหตุการณ์หรือแล้วแต่สถานะการณ์เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านหรือผู้ใช้ facebook ได้บ้างไม่มากก็น้อย

หมายเหตุ ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพ ที่นำมาใช้ประกอบการให้ความรู้ต่อประชาชน

ขอบคุณข้อมูล : naaclipdung , ทนาย สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *