ขุดคลองไส้ไก่หน้าแล้งให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้

ขุดคลองไส้ไก่หน้าแล้งให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้

คลองไส้ไก่การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบการกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เหมือนสร้างลำธารที่มีความคดเคี้ยวเมื่อไหลตกกระทบน้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงต้นไม้พืชผักในสวน

ประเภทของคลองไส้ไก่

แบบที่ 1 พื้นที่ลาดเอียง

การขุดแบบนี้ก็เพื่อรับน้ำจากพื้นที่ลาดชันลาดเอียงลงมาสู่คลองไส้ไก่ที่ขุดไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านจากพื้นที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำลงไปเรื่อยๆ

แบบที่ 2 พื้นที่เนิน

การขุดแบบนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้ามาพื้นที่มีการทำฝายเล็กๆชะลอน้ำเปลี่ยนทิศของน้ำเพื่อไหลสู่พื้นที่การเพาะปลูกตามเนินเเละให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่บริเวณทำการเกษตร

แบบที่ 3 พื้นที่ราบลุ่ม

การขุดแบบนี้เน้นความคดโค้งของคลองมากว่าแบบอื่น เหตุผลหลักคือชะลอน้ำให้ไหลเอื่อยๆค่อยๆไหลแต่ไหลอยู่ตลอดเวลา หล่อเลี้ยงอยู่ในคลองตลอดเป็นการให้ความชุ่มชื่นของต้นไม้ในสวนตลอดเวลา

วิธีการขุดคลองไส้ไก่

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการสังเกตพื้นที่และออกแบบทางไหลของน้ำให้เหมาะสม เพราะในแต่ละพื้นที่แตกต่างจึงเหมาะกับคลองแต่ละรูปแบบต่างกัน และการปลูกพืชต้องจัดระดับพืชที่ต้องการน้ำมากน้อย

2. จากนั้นให้ขุดร่องคลองกว้าง 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร โดำดินที่ได้จากการขุดสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมากระทบ เพื่อใช้ทำคันดินโดบให้กว้างประมาณ 1 เมตร

3. ขั้นต่อมาให้ปลูกหญ้าแฝกตามคันดินเพื่อลดการพังทลายของคันดินตามธรรมชาติตามช่วงความโค้งที่น้ำจะไหลมากระทบ แล้วจึงค่อยลงปลูกไม้ผลและผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

4. ถ้าหากต้องการขุดคลองในพื้นที่ลาดเอียงควรขุดหลุมเล็กๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาลงหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงควรทำฝายเล็กๆ เป็นระยะช่วงทางลาดเอียงเพื่อชะลอน้ำ

เป็นการขุดคลองเล็กในสวนที่สามารถขุดเองได้และให้ประโยชน์สูงในช่วงหน้าแล้งพืชในสวนไม่ขาดน้ำแน่นอน

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *