ไอเดียการ DIY เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน จากท่อ PVC ทำเองได้ง่ายๆ ใช้งานได้จริง

ไอเดียการ DIY เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน จากท่อ PVC ทำเองได้ง่ายๆ ใช้งานได้จริง

ถ้าบ้านไหน น้ำปะปาไม่สะอาด หรือ น้ำดื่มไม่สะอาด หรือน้ำที่ใช้มีหินปูน คราบต่างๆ แม้แต่น้ำที่ใช้เกาะตามกระเบื้อง หรืออื่นๆ ที่ปนมากับน้ำนั้น สิ่งสกปรกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อโรค แบคทีเรีย สารคลอรีน เราเลยนำเอาไอเดียการ DIY เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน จากท่อ PVC ทำเองได้ง่ายๆ ที่ใช้งานได้จริง ได้น้ำที่สะอาดจาก กรมทรัพยากรน้ำ

ขนาดท่อ PVC ที่เราต้องเตรียม

1. ท่อ 1/2 นิ้ว ยาว 5 ซม

2. ข้อลด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว

3. ท่อ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

4. ข้อต่อเกลียวนอก 2 นิ้ว

5. ข้อต่อเกลียวใน 2 นิ้ว

6. ท่อ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

7. ข้อลด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว

8. ท่อ 3 นิ้ว

9. แผ่นกรองสแตนเลส 2 นิ้ว

10. ข้อลด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว

11. ท่อ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

12. ข้อลด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว

13. ท่อ 1/2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

ขั้นตอนการประกอบเครื่องกรองน้ำ

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำชุดกรองน้ำ มาเตรียมไว้ให้พร้อมในพื้นที่ที่จะทำการประกอบ

1.นำท่อสั้น พีวีซี 1/2 นิ้ว และท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ที่เตรียมไว้มาทำเครื่อง หมายที่ตำแหน่งกลางท่อทั้ง 5 ท่อน

 

2. นำข้อลด 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว และท่อสั้น พีวีซี 1/2 นิ้ว ที่เตรียมไว้ (ชิ้นที่ 1,2 และ 12,13) มาใช้ผ้า ความสะอาดที่ภายในของข้อลด และที่ภายนอกของท่อสั้น

 

3. ทาน้ำยาประสานท่อภายในของข้อลด 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว ด้านเล็กและทารอบนอกของท่อสั้น ขนาด 1/2 นิ้ว การทาให้ทาบางๆ ให้ทั่วและสม่ำเสมอ จนถึงจุดที่ทำ เครื่องหมายไว้

4. ทันทีที่ทาน้ำยาเสร็จ ให้สอดท่อสั้นเข้าข้อลดโดยเร็วจนถึง ที่ทำเครื่องหมายไว้จากนั้น กดแช่นิ่งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วเช็ดน้ำยาที่ค้างภายนอกท่อ

5.ทำทั้ง 2 ชุด ดังรูป

6. นำข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว และท่อสั้น พีวีซี 2 นิ้ว (ชิ้นที่ 10,11และ 6,7) ที่เตรียมไว้ใช้ผ้าทำความ สะอาดที่ภายในของข้อลด และที่ภายนอกของท่อสั้น

7. ทาน้ำยาประสานท่อบริเวณภายในของข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้วและทารอบนอกของท่อสั้น 2 นิ้ว ทันทีที่ทาน้ำยาเสร็จ ให้สอดท่อสั้นเข้าข้อลดโดยเร็ว จนถึงที่ทำ เครื่องหมายไว้กดแช่นิ่งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วเช็ด น้ำยาที่ค้าง (ทำทั้ง 2 ชุด)

8. นำชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 7 จำนวน 1 ชุด มาต่อเข้ากับชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 5 การต่อ ใช้วิธีเดียวกันกับข้างต้น โดยให้ปลายท่อสั้น 2 นิ้ว ต่อเข้ากับข้อลดด้าน 2 นิ้ว (ดังรูป)

9. นำชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 7 อีก 1 ชุด มาประกอบกับข้อต่อเกลียวใน โดยทำความสะอาดและทาน้ำยาที่ภายในของข้อต่อเกลียวใน และภายนอกของท่อสั้น และประกอบเข้าด้วยกัน

10.นำท่อสั้น2 นิ้ว ที่เหลืออีก 1 ท่อน มาต่อกับชุดที่ ได้จากการประกอบข้อ 5 อีก 1 ชุด

11. จากนั้นนำข้อต่อเกลียวนอกมาต่อกับท่อสั้น 2 นิ้ว

12. นำตะแกรงกรองน้ำ 2 นิ้วมาใส่ในข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว จากการประกอบในข้อ 8

13. ตัดใยสังเคราะห์สำหรับกรองน้ำให้มีขนาด 2 นิ้ว และนำไปไว้บนตะแกรงกรองน้ำ

14. จากนั้นนำท่อขนาด 3 นิ้ว ที่เตรียมไว้ข้างต้น มาทำ ความสะอาด ทาน้ำยาประสานท่อ และประกอบต่อเข้ากับข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว

15. นำชุดที่ได้จากข้อ 9 มาประสานข้อกับปลายท่อ 3 นิ้ว อีกด้านหนึ่งของชุดที่ได้ในข้อ 14 ด้วย น้ำยาประสานท่อ

16. นำข้องอ 90 องศา เกลียวใน มาต่อประสานกับชุด เครื่องกรองด้านล่าง เพื่อใช้สำหรับต่อก๊อกน้ำ

17. จะได้ชิ้นส่วนชุดกรอง แยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนบน และส่วนล่าง รอการใส่สารกรอง โดยขั้นตอนดังกล่าว ข้างต้นใช้ประกอบชุดกรองน้ำได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ กรองโดยใช้ทรายกรอง , เรซิน และคาร์บอนกัมมันต์

ขั้นตอนการใส่สารกรองน้ำ

1. นำสารกรองที่เราจะการใช้ไปล้างให้สะอาด (กรวดกรอง ทรายกรอง และคาร์บอนกัมมันต์ ยกเว้น เรซิน ไม่ต้องล้าง)

2. นำกรวดกรองที่ล้างสะอาดแล้ว มาเทใส่ลงไปในชุดกรองน้ำ จำนวนประมาณ 1 กระป๋องนม (ชุดกรองน้ำทุกแบบ ต้องใส่กรวดกรอง) จากนั้นนำสารกรองที่จะใช้มาเทใส่ในชุดกรองน้ำ ต่อจากกรวดกรอง ตามปริมาณที่เตรียมไว้

3. เมื่อใส่สารกรองแล้ว นั้นนำชุดกรองด้านบน มาหมุนปิดให้แน่น โดยใช้เทปพันเกลียว พันที่เกลียวของข้อต่อเกลียวนอก ปิดให้แน่นพอประมาณเสร็จแล้วจะได้ชุดกรองน้ำที่เสร็จสมบูรณ์ ดังรูป

 

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ควรใช้กับน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตประปามาแล้ว และควรติดตั้งใกล้กับบริเวณที่มีก๊อกน้ำประปาอยู่ โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้

1. นำเครื่องกรองน้ำ มาติดตั้งที่ฝาผนังของบ้าน โดยให้ระดับก๊อกของเครื่องกรองน้ำ อยู่ในระดับที่ใช้งานได้สะดวก ใช้เหล็กรัดท่อยึดด้านบนและด้านล่างของชุดกรองน้ำให้แน่น และตั้งฉากกับพื้น

2. นำสายยางที่เตรียมไว้ มาต่อโดยปลายด้านหนึ่งต่อกับก๊อกน้ำประปา ใช้เข็มขัดรัดท่อรัดให้แน่น แล้วนำปลายสายยางอีกด้านหนึ่งมาต่อกับปลายด้านบนของเครื่องกรองน้ำ และใช้เข็มขัดรัดท่อรัดให้แน่น

รูปแบบการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการกรองน้ำ สามารถเลือกติดตั้งได้ดังนี้

กรณีที่ 1 น้ำที่จะทำการกรอง เป็นน้ำที่มาจากท่อประปาที่สะอาดอยู่แล้วแต่อาจจะมี สนิมเหล็ก ตะกอนหรือโคลนปนมาด้วยอาจจะเลือกติดตั้งเครื่องกรองน้ำไม่ครบชุด โดยติดตั้ง ชุดทรายกรอง เพียงชุดเดียว

กรณีที่ 2 น้ำที่จะทำการกรอง เป็นน้ำที่มาจากท่อประปาที่สะอาดอยู่แล้วแต่อาจจะมีความกระด้าง สี กลิ่น และรสอาจจะเลือกติดตั้งเครื่องกรองน้ำไม่ครบชุด โดยติดตั้ง ชุดเรซิน เพียงชุดเดียว

กรณีที่ 3 น้ำที่จะทำการกรอง เป็นน้ำที่มาจากท่อประปาที่สะอาดอยู่แล้ว แต่อาจจะมี สี กลิ่น รส ซึ่งเกิดจากสาร อินทรีย์ ตะกอน คลอรีนในน้ำสารกำจัดศัตรูพืช ผงซักฟอก อาจจะเลือกติดตั้งเครื่องกรองน้ำไม่ครบชุด โดยติดตั้ง ชุดคาร์บอนกัมมันต์ เพียงชุดเดียว

กรณีที่ 4 น้ำที่จะทำการกรอง เป็นน้ำที่มาจากท่อประปาที่สะอาดอยู่แล้ว แต่อาจจะมีความกระด้าง สี กลิ่น และรส ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ ตะกอน คลอรีนในน้ำ สารกำจัดศัตรูพืช ผงซักฟอก อาจจะเลือกติดตั้งชุดกรองไม่ครบชุด โดยติดตั้งเพียง 2 ชุด คือ เรซิน > คาร์บอนกัมมันต์ ตามลำดับ

กรณีที่ 5 น้ำที่จะทำการกรอง เป็นน้ำที่มีสนิมเหล็ก ตะกอน หรือโคลน มีความกระด้าง สี กลิ่น รส ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ ตะกอนคลอรีนในน้ำ สารกำจัดศัตรูพืช ผงซักฟอก ต้องติดตั้งชุดกรอง ครบทั้ง3 ชุด รวมกัน โดยการติดตั้งตามลำดับ ดังนี้ ทรายกรอง > เรซิน > คาร์บอนกัมมันต์

ขอขอบคุณความรู้ดีๆ จาก http://baanna-energy.com
ที่มา : kaset-lifestyle.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *