เกษตรกรเฮ ธกส+ออมสิน เปิดกู้ฉุกเฉินรายย่อย 5 หมื่นบาทต่อราย ทำตามขั้นตอนนี้…!!! รีบเช็คก่อนหมดเขต

เกษตรกรเฮ ธกส+ออมสิน เปิดกู้ฉุกเฉินรายย่อย 5 หมื่นบาทต่อราย ทำตามขั้นตอนนี้…!!! รีบเช็คก่อนหมดเขต

จากกรณีเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินนโยบายดังกล่าว ผ่านทางธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือร้อยละ 10 ต่อปี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินของผู้ที่มีรายได้น้อย เมือวันที่ 21 ก.พ. 60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการมติอนุมัติเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเกษตร เป็นต้น โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูกมาก

โดยข้อมูลในเดือน ต.ค. 2560 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว รวม 164,161 ราย เป็นเงิน 7,403.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยอนุมัติสินเชื่อแก่ประชาชนทั่วไป 153,567 ราย เป็นเงิน 6,932.09 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 10,594 ราย เป็นเงิน 471.62 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย และ เกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ

2. ในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

3.วงเงินให้สินเชื่อต่อคนไม่เกิน 50,000 บาท

4. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ที่มีรายได้น้อย และ หรือเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินสามารถกูได้

5. ระยะเวลาการที่ยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้ดำเนินโครงการ คือวันที่ 28 ก.พ.2560

6. ระยะเวลาที่ให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

7. อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือ Flat Rate ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

8. ต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

9. โดยหลักเกณฑ์ในการที่จะปล่อยสินเชื่อ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ คือ จากรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

10.ในวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินชดเชยให้กับธนาคารออมสินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ผู้กู้ต้องลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ที่สาขาใกล้บ้าน
2. ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ ที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารได้อีก
3. ผู้กู็ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้แร้วกับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
4. ผู้กู้ต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือ สถานที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถ และสามารถติดต่อได้
5. ผู้กู้ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่สาขาที่จะยื่นกู้ และ สามารถเปิดบัญชีในวันที่ขอกู้ได้

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมไปเพื่อจะขอยื่นกู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่นๆ ที่มีเลขประจำตัวตามบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
3. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีรายได้ประจำต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน และสมุดบัญชีธนาคารที่มีการนำเงินเข้าบัญชี
4. สำเนาเอกสารหลักประกัน กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

หลักประกันและการคิดอัตราดอกเบี้ย

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน คิดดอกเบี้ย 0.85 % ต่อเดือน
2. กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันบางส่วน คิดดอกเบี้ย 0.75 % ต่อเดือน
3. กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการประกันสินเชื่อ คิดดอกเบี้ย 0.75 % ต่อเดือน
4. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดดอกเบี้ย 0.5 % ต่อเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้คืน ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

ยื่นขอสินเชื่อและทำสัญญาก่อนในวันที่ 20 ก.พ. 2561 ( อ่านจบอย่าลืมกดติดตาม เพจ วิชาชีวิต เพื่อรออัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ )

ที่มา : www.konpaktai.com

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *