มอบมรดกให้ลูกหลาน… หากพวกเขาไม่ดูแลสามารถเรียกคืนได้..!!

มอบมรดกให้ลูกหลาน… หากพวกเขาไม่ดูแลสามารถเรียกคืนได้..!!

การให้ ก็คือการยกให้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าได้เมื่อเจ้าของไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เรียกว่ารับมรดกนะครับ สำหรับการให้ที่ให้แก่กันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น โดยหลักแล้วต้องถือว่าให้แล้วให้เลย เป็นการยกกรรมสิทธิ์ให้ขาด เรียกคืนไม่ได้

**เว้นแต่จะมีเหตุเรียกคืนตามกฎหมาย ดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้

1 ) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

2 ) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง

3 ) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

แต่มีข้อแม้นะครับ ผู้ให้อาจถอนคืนการให้ไม่ได้ หากว่าได้ใจอ่อนให้อภัยไปแล้ว หรือปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยไปเป็นเวลา 6 เดือน และในทุกกรณี ( ไม่ว่าจะอภัยไปแล้วหรือไม่ ) เขาห้ามเรียกคืนการให้ เมื่อพ้นเวลาสิบปีภายหลังเหตุการณ์

ขอเพิ่มเติมนะครับ ว่าการให้นั้นแม้ว่าจะถูกประพฤติเนรคุณ ก็ไม่อาจถอนคืนได้โดย กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 535 ดังนี้

มาตรา 535 การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณ ไม่ได้ คือ

1. ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้

2. ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน

3. ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

4. ให้ในการสมรส

Cr. ขอบคุณแหล่งที่มาจาก : เพจ อีสานบ้านเฮา , ข้อมูลจาก : หนังสือ กฎหมายใกล้ตัว กฎหมายน่ารู้ฉบับ “สารพัน-บันเทิง” โดย ธงทอง จันทรางศุ

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *