ปลูกทุเรียนให้เ ป็ น โ ด ย เ ท ค นิ ค จ า ก ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ

ปลูกทุเรียนให้เ ป็ น โ ด ย เ ท ค นิ ค จ า ก ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ

การปลูกทุเรียนให้ได้ผลนั้นไม่ยากแต่ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี คุณ วุฒิชัย แจ่มสว่าง เกษตรกรจังหวัด จ.จันทบุรี เจ้าของสวนทุเรียน ได้เผยเคล็ดลับดีๆมาดังนี้

ทุเรียนต่างๆจะพบว่า รากของทุเรียนโผล่พ้นดินขึ้นมาให้เห็น ถ้าขุด ห ลุ มปลูกลึกเกินไป จะทำให้ต้นทุเรียนไม่เติบโตเนื่องจากรากไม่เจอแสงแดดการปลูกทุเรียน ผู้ปลูกจะไม่ขุด ห ลุ ม ปลูกเหมือนพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากตามสวน

ดังนั้นแทนที่จะใช้วิธีขุด ห ลุ ม ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีพูนดินพอกดินให้เป็นกอง ให้ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร จากนั้นค่อยทำการขุดห ลุ ม บนกองดินที่พูนขึ้นมา ให้มีขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร จากนั้นนำแกลบผสมดิน ในอัตรา 1 : 1 รองพื้นห ลุ มปลูก

ขั้นตอนการปลูก

1. เริ่มจากค่อยๆ หย่อนกล้าทุเรียนลงใน ห ลุ ม ปลูก โดยระมัดระวังอย่าให้รากเ สี ย ห า ย

2. จากนั้นนำดินมากลบรอบๆโคนต้น โดยกลบให้สูงประมาณ 5 เซนติเมตรแล้วจึงนำฟางข้าวมาคลุมโคนต้นอีกชั้นคลุมบางๆไม่ต้องหนามาก เพราะอาจจะทำให้ เ ชื้ อ ร า ได้

3. ขั้นต่อมาให้เปิดสปริงเกอร์น้ำหรือรดน้ำวันเว้นวัน ในช่วงครึ่งเดือนแรก ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงเนื่องจากรากที่เกิดยังมีน้อยอยู่

4. พอมาช่วงหลังครึ่งเดือนแรก ให้สังเกตก่อนว่ามียอดออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ทำการค่อยๆคุ้ยดินแล้วนำต้นทุเรียนขึ้นมาดูว่ารากเดินปกติหรือไม่ ถ้าหากไม่เดินปลายรากจะเกิดเป็นสีน้ำตาล ให้ทำการคลี่ ร า ก ฝอยออกมา แล้วนำกลับไปปลูกใหม่ แต่ถ้ารากเดินและมียอดใหม่เกิดขึ้น จึงเริ่มทำการให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 20 เม็ด โรยห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ

5. ในช่วงระยะการปลูกในปีที่ 1-2 ให้เพิ่มปุ๋ยอีกเท่าตัว โดยให้ทุก 20 วัน ดังเดิม และเมื่อทำการปลูกเข้าสู่ปีที่ 3 ให้เปลี่ยนชนิดปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยคอก 2 กำมือ ให้ทุกๆ 20 วัน

6. ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ให้กลับไปใช้ปุ๋ยบำรุงต้นทุเรียน 46-0-0 ดังเดิม ผ่านไปแล้ว 20 วัน รอการติดผล

รับรองว่าถ้าทำตามสูตรนี้ปลูกทุเรียนเป็นทุกต้นแน่นอนเนื่องจากเป็นเคล็ดลับที่ชาวสวนบอกมาเอง ใครคิดจะปลูกลองนำเทคนิคข้างต้นไปใช้ได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : สะ-เล-เต, me-panya

เรียบเรียงข้อมูล : Postnoname

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *