วิธีขุดคลองไส้ไก่ใช้จอบมีน้ำหล่อเลี้ยงทั่วสวน

วิธีขุดคลองไส้ไก่ใช้จอบมีน้ำหล่อเลี้ยงทั่วสวน

คลองไส้ไก่เป็นการขุดร่องน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในที่ทำกิน เป็นรูปแบบหนึ่งของการกักเก็บน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่สวนตามต้นไม้พืชผักต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการทำสวน

วิธีการขุดคลองไส้ไก่

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการออกแบบคลองในพื้นที่ เนื่องจากขนาดพื้นที่แตกต่างกันควรออกแบบให้เหมาะสม และการวางผังในการปลูกพืชจัดระดับพืชที่ต้องการน้ำมากน้อย

2. ขั้นต่อมากให้ขุดร่องให้กว้าง 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุด ขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมาใช้ทำคันดินให้กว้างประมาณ 1 เมตร

3. จากนั้นให้ปลูกหญ้าแฝกตามคันดินเพื่อลดการพังทลายของคันดิน แล้วจึงปลูกไม้ผลและผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

4. ถ้าหากขุดคลองในพื้นที่ลาดเอียงควรขุดหลุมเล็กๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอน้ำ

การขุดคลองไส้ไก่โดยทั่วไป มี 3 แบบ

แบบที่ 1 ในพื้นที่ลาดเอียง

การขุดแบบนี้ก็เพื่อรับน้ำจากพื้นที่ลาดชันลงมาสู่คลองไส้ไก่ที่ขุดไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านจากพื้นที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำลงไปเรื่อย ๆ

แบบที่ 2 ในพื้นที่เนิน

การขุดแบบนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้ามาพื้นที่ในการเพราะปลูกของเเละให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่บริเวณทำการเกษตร

แบบที่ 3 ในพื้นที่ราบลุ่ม

การขุดแบบนี้ทำให้มีความคดโค้ง ชะลอน้ำให้ไหลเอื่อยๆค่อยๆไหลแต่ไหลอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระจ่ายความชุ่มชื้นตลอดเวลา

เรียบเรียง : Postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *