เผยวิธีเลี้ยงไส้เดือนขายปุ๋ย สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ขี้ก็ขายได้ ตัวไส้เดือนก็ขายดี

เผยวิธีเลี้ยงไส้เดือนขายปุ๋ย สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ขี้ก็ขายได้ ตัวไส้เดือนก็ขายดี

สายพันธุ์ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยงเพื่อเอาปุ๋ยและน้ำหมักนั้นมี 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเรอร์ มีลักษณะเป็นไส้เดือนตัวใหญ่ ลำตัวออกสีน้ำเงิน และ ไส้เดือนพันธุ์อาร์เชน่า ลักษณะเป็นไส้เดือนตัวเล็ก สีแดง

การเตรียมโรงเรือนในการเลี้ยงไส้เดือน

โรงเรือนในการเลี้ยงไส้เดือนนั้นต้องมีหลังคากันฝนและพรางแสง เนื่องจากไส้เดือนไม่ค่อยชอบแสงสว่าง ในบริเวณบ่อต้องมีตาข่ายปิดด้านบน หรือใช้ตาข่ายกั้นบริเวณด้านข้างรอบโรงเรือนเพื่อป้องกันศัตรูของไส้เดือน บ่อเลี้ยงไส้เดือนนั้นจะใช้เป็นบ่อซีเมนต์ หรือใช้เป็นกะละมังพลาสติก หรือ เป็นท่อซีเมนต์ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยง บ่อเลี้ยงต้องมีรูระบายน้ำได้ดี ไม่ขังน้ำ บ่อที่เหมาะสมจะกว้างประมาณ 1 เมตร และลึกประมาณ 0.5 เมตร กำลังพอดี

การเตรียมรังหรือที่อยู่ให้ไส้เดือน

การเตรียมที่อยู่ให้ไส้เดือนนั้นเราจะใช้ ฟางข้าว หรือขี้เลื่อย หรือเศษใบไม้เก่า อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมกับขี้วัว,ขี้ไก่ หรือขี้หมูก็ได้ ในอัตราส่วน (8:2) (มูลสัตว์/วัสดุ) คนให้เข้ากัน รดน้ำให้ชุ่ม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น 80-90 % จนเป็นสีน้ำตาลดำ หรือจนปั้นเป็นก้อนได้ ปิดคลุมด้วยกระสอบ ทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน ความร้อนจากมูลสัตว์จะลดลง จากนั้นเปิดดู เช็คอุณหภูมิ ต้องร้อนไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เป็นอันใช้ได้ นำส่วนผสมที่หมักแล้วไปใส่ในบ่อที่เตรียมไว้ให้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร

การปล่อยพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือน

เมื่อเตรียมบ่อหรือที่อยู่ไส้เดือนเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการปล่อยไส้เดือนลงในบ่อ อย่างน้อย 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากนั้นปิดปากบ่อให้แสงผ่านได้เล็กน้อย จะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ก็จะทำให้ไส้เดือนเพิ่มจำนวนขึ้น โดยในระหว่างนี้เราจะควบคุมความร้อนในบ่อไม่ให้ร้อนเกินไป เพราะความร้อนมีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือน

อาหารในการเลี้ยงไส้เดือน

อาหารในการเลี้ยงไส้เดือนจะเป็นพวก เศษผักผลไม้ เศษอาหาร และขยะย่อยสลายได้ ควรหมักให้เริ่มบูดเน่าก่อน การให้อาหารควรให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการให้บนผิวดิน หรือกลบฝังก็ได้โดยใช้วิธีขุดลงไปให้เป็นหลุมเทอาหารลงไปแล้วกลบอีกทีนึง

การเก็บปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

หลังจากที่เราปล่อยพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือนลงไปแล้ว เราจะทำการรดน้ำเพื่อรักษาความชื้น สัปดาห์ละครั้ง ไส้เดือนจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเพื่อย่อยสลายเศษฟางและปุ๋ยขี้วัวหมด และขับถ่ายเป็นขี้ไส้เดือนออกมา ขี้ของไส้เดือนหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนจะอยู่บริเวณด้านบนของที่อยู่ไส้เดือน มีลักษณะเป็นขุยดินร่วน การเก็บปุ๋ยเราจะเก็บโดยการใช้มือโกยผิวดินด้านบนของที่อยู่ไส้เดือนออกมาใส่ภาชนะ จากนั้นจึงนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปกองตากแดด โดยคัดเอาตัวไส้เดือนออกจากกองปุ๋ยให้หมด ตากแดดไว้ประมาณ 30-40 นาที จึงนำเข้าไปผึ่งในร่มอีกประมาณ 30 นาที เพื่อไม่ให้ปุ๋ยแห้งเกินไป จากนั้นจึงนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปบรรจุกระสอบไว้ใช้ หรือนำไปจำหน่ายต่อไป และทุกครั้งที่มีการเก็บมูลควรเติม bedding ให้ไส้เดือนทุกครั้ง

การนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้

ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีข้อดีคือ มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็ก ละเอียด จึงสลายตัวตามกระบวนการทางชีวภาพ เกิดธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ได้รวดเร็วและง่ายต่อการดูดซึมผ่านรากพืช มีฮิวมัสและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช จึงใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ และยังช่วยให้ดินไม่เสื่อมสภาพทำให้ดินร่วนซุย เราจึงสามารถนำไปใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว พืชสวนและนาข้าว และพืชทุกชนิด โดยใช้โรยโคนต้นไม้ในปริมาณ 200-300 กรัม ต่อต้น ทุก 7-15 วัน สำหรับนาข้าว ใส่ช่วงเตรียมแปลงก่อนไถกลบประมาณ 30-50 กิโลกรัม/ไร่ จะสามารถช่วยปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการเกิดโรคได้

การทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

นอกจากเราจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนโรยตามต้นพืชโดยตรงแล้วเรายังสามารถนำน้ำมูลไส้เดือนมาทำน้ำหมักแล้วนำไปใช้ใช้กับต้นพืชได้อีก โดยการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนั้น จะใช้มูลไส้เดือน 1 กิโลกรัมผสมรำละเอียด 5 ขีด ใส่ในถุงตาข่ายในล่อนตาถี่ นำไปแช่ในน้ำ 10 ลิตรที่ผสมกากน้ำตาล 2 ลิตร คนให้เข้ากัน เปิดอ๊อกซิเจนตู้ปลาในถังหมักเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นนำถุงตาข่ายในล่อนตาถี่ที่บรรจุมูลไส้เดือนออก ปล่อยให้น้ำหมักตกตะกอน ตักเอาเฉพาะน้ำที่ใสๆ โดยการนำไปใช้จะใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน สำหรับนาข้าว ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นตอซังก่อนไถกลบ ช่วยเร่งการย่อยสลายของตอซัง และใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนฉีดพ่นบำรุงนาข้าวทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่ข้าวอายุ 15 วันขึ้นไป จนกระทั่งข้าวตั้งท้อง จะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตดี และออกรวงดก

มีการเก็บน้ำมูลไส้เดือนอีกวิธีหนึ่ง นั้นก็คือการรดน้ำให้น้ำชุ่มแล้วไหลซึมออกมาจากบ่อ โดยการวางท่อไว้ หรือถ้าเป็นการเลี้ยงในกะละมังหรือกะบะพลาสติกที่ทำเป็นชั้นๆ ชั้นบนๆจะเจาะรูที่ก้นกะละมัง การรดน้ำนั้นจะทำสัปดาห์ละครั้ง ในสองสัปดาห์แรกรดทุกกะละมังพอชุ่ม ส่วนสัปดาห์ที่ 3 และ 4 จะรดจนซึมหยดลงมาจากก้นกะละมัง หยดมาเรื่อยๆ น้ำจะล้างเอาเมือกและน้ำจากมูลรวมถึงล้างเอาน้ำจากเศษซากพืชซากสัตว์เศษอาหารที่ถูกย่อยสลายลงมารวมกันที่กะละมังชั้นล่างสุด เราก็จะได้น้ำมูลไส้เดือน ถ้าหากน้ำยังไม่เข้มข้นพอเราจะนำน้ำที่เก็บได้ขึ้นไปรดซ้ำจนกว่าจะได้น้ำมูลไส้เดือนที่เข้มข้นตามต้องการ

ประโยชน์ในการเลี้ยงไส้เดือน
ผลผลิตที่เราจะได้จากการเลี้ยงไส้เดือนคือปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และพ่อแม่พันธุ์ไส้เดือน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีราคาทั้งนั้น ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 12 บาท และตัวไส้เดือนมีราคาถึงกิโลกรัมละ 400-800 บาทเลยทีเดียว ตลาดของปุ๋ยมูลไส้เดือนก็คือตามร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนตัวไส้เดือนก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ตามบ่อเลี้ยงปลา บ่อตกปลา แหล่งเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และตลาดอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยเกษตรกรที่เลี้ยงไส้เดือนสามารถทำรายได้สูงถึงปี 2-3 แสนเลยทีเดียว….

ติดตามเรื่องราวดีๆ ความรู้ เคล็ดลับ และแนวคิดในการทำเกษตรได้จากเพจคลิกด้านล่างนี้เลยครับ
อ่านบทความด้านการเกษตรทั้งหมด >>> คลิก <<<
กดติดตามเฟสบุคเพื่อติดตามโพสใหม่ๆได้ทุกวัน >>> คลิก <<<

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *