วิธีปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ เหมาะกับพื้นที่น้อย ปลูกได้ตลอดทั้งปี

วิธีปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ เหมาะกับพื้นที่น้อย ปลูกได้ตลอดทั้งปี

การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชาวนาสำหรับผู้มีพื้นที่น้อยที่สำคัญยังจัดการการปลูกได้ดีง่ายกว่าปลูกในนาข้าว ซึ่งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ 3-4 ครั้ง และดูแลจัดการวั ช พื ชและศั ต รู พื ช ได้ง่าย โดยถ้าปลูกข้าว 30 บ่อ ปีละ 3 ครั้งก็จะได้ข้าวกินตลอดทั้งปี

วิธีการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

บ่อซีเมนต์ : ใช้บ่อกว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร เทปูนปิดก้นบ่อแล้วทาน้ำยากันซึมให้เรียบร้อยไม่ให้รั่วซึม โดยจะใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร/1บ่อ

เตรียมดิน : ทำการใส่ดินลงในบ่อซีเมนต์ให้สูงจากก้นบ่อ 20-30 เซนติเมตร แล้วนำมูลวัวมาผสมกับดินประมาณ 1 กิโลกรัม/บ่อ แล้วทำการเทน้ำให้ท่วมดินแช่น้ำทิ้งไว้ 2 คืน

ต้นกล้าข้าว : แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในน้ำสะอาด 12 ชั่วโมง แล้วนำไปใส่กระสอบเพื่อบ่มอีกหนึ่งคืน เมื่อครบเวลาแล้วให้นำไปหว่านบ่อละ 2 กำมือ ปลูกครบ 4 วัน เมล็ดข้าวก็จะเริ่มแตกใบช่วงนี้ต้องดูแลอย่าให้กล้าข้าวขาดน้ำ เมื่อปลูกครบ 20 วัน ก็พร้อมถอนไปปักดำได้เลย

ปลูกข้าว : ก่อนปลูกต้องย่ำดินให้เละก่อนปลูก นำต้นกล้าข้าวที่เพาะเตรียมไว้มาปักดำ โดยข้าว 1 กอควรมีต้นข้าว 3-4 ต้น และปักดำให้เว้นระยะห่าง 1 ฝ่ามือ จากขอบบ่อและระหว่างกอข้าวด้วยกัน บ่อหนึ่งจะสามารถปักดำข้าวได้จำนวน 10 กอ

การให้น้ำ : เมื่อปักดำข้าวได้ 2-3 วัน ทำการปล่อยน้ำลงบ่อ โดยให้สูงจากดินประมาณ 2 นิ้ว ให้รักษาระดับน้ำนี้โดยตลอด

เมื่อดำกล้าได้ครบ 50 วัน ข้าวจะตั้ ง ท้ อ ง ช่วงนี้ให้งดการให้น้ำ 7 วัน หลังจากนั้นจึงให้น้ำต่อไปได้

เมื่อถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 7 วัน จึงให้งดการให้น้ำอีกครั้งหนึ่ง

การใส่ปุ๋ยบำรุง : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1/2 กิโลกรัม ต่อ 1 วงบ่อ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกแรกใส่ปุ๋ยในช่วงหลังปักดำข้าวได้ 7 วัน และ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ต้นข้าวอายุได้ 20 วัน

เก็บผลผลิต : เก็บรวงข้าวโดยการเด็ดชุดแรกตรงป้องแรกของรวงข้าว โดย 1 ต้นสามารถเก็บได้ 3 รอบ โดยให้เก็บผลผลิตเมื่อข้าวเริ่มมีการตั้ ง ท้ อ งในปล้องที่สองของต้นข้าว

หลังจากเก็บเกี่ยวรุ่นที่สามแล้ว ให้ทำการกดต้นข้าวฝังลงไปในดินในบ่อ เหมือนการไถกลบตอซังข้าวและปล่อยน้ำเข้าบ่อให้ท่วมพอดีเป็นการบำรุงดินเพื่อเตรียมบ่อลงปลูกรอบต่อไป โดยในหนึ่งบ่อต่อรอบที่เก็บจะได้ปริมาณข้าวเปลือกบ่อละประมาณ 1 กิโลกรัม

ขอบคุณข้อมูล : รักบ้านเกิด

เรียบเรียง : Postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *