มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ผู้เดียวในโลกไม่ได้ จงอย่าละเลยความสำคัญของผู้อื่น 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ผู้เดียวในโลกไม่ได้ จงอย่าละเลยความสำคัญของผู้อื่น 

การถ้อย ทีถ้อยอาศัย กันระหว่าง บุคคล และสิ่งต่าง ๆ เมื่อต่างฝ่าย ต่างทำหน้าที่ ให้ดี

ก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ แก่กัน และกัน โดยเฉพาะ มนุษย์ เมื่อไป สัมพันธ์ กับบุคคลใด

หรือ สิ่งใดแล้ว ไม่ไปสร้างปัญหา หรือไม่ไปทำลาย สิ่งนั้น

ก็จะช่วยให้โลก ที่เราอาศัยอยู่นี้ ดำเนินไป อย่างราบรื่น และ น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โคลงโลกนิติบทหนึ่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และผลดีจากการเกี่ยวข้องกันไว้ว่า

ป่าพึ่งเสือหมู่ไม้              มากมูน

เรือพึ่งพายพายูร-           ยาตรเต้า

นายพึ่งบ่าวบริบูรณ์         ตามติด มากแฮ

เจ้าพึ่งข้าค่ำเช้า              ช่วยสิ้นเสร็จงานฯ

เมื่อพิจารณาเนื้อความของโคลงโลกนิติข้างต้นนี้ ก็จะเห็นได้ว่า มนุษย์เราจะอยู่โดยไม่พึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นหรือสิ่งใดเลยเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและสิ่งอื่นไม่มากก็น้อย และสิ่งที่สัมพันธ์กันนี้ช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่กันและกัน เราอาจแยกกันพึ่งพาอาศัยกันตามโคลงบทนี้ได้ ๔ กลุ่ม คือ

๑. ป่าพึ่งเสือ ป่าไม้ที่มีเสืออาศัยอยู่ ย่อมทำให้ต้นไม้ทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคนกลัวเสือ จึงไม่กล้าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า และในขณะเดียวกัน ป่านั้นก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่หากินและที่อยู่อาศัยของเสือทั้งหลาย

๒. เรือพึ่งพาย เรือที่อาศัยไม้พายย่อมแล่นไปถึงที่หมาย ไม้พายจึงมีความหมายกับเรือมาก เพราะถ้าขาดไม้พายเสียแล้ว เรือก็จะลอยเคว้งคว้างไปตามกระแสน้ำและไร้ทิศทาง ดังนั้น คุณค่าของไม้พายจึงอยู่ที่ช่วยให้เรือไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ ไม้พายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรือ

๓. นายพึ่งบ่าว การที่เจ้านายมีบริวารคอยปรนนิบัติรับใช้ ก็เพราะมีน้ำใจไมตรีต่อบริวาร เข้าทำนองว่า “บริวารมา เพราะน้ำใจมี บริวารหนี เพราะน้ำใจลด บริวารหมด เพราะน้ำใจแห้ง” เมื่อมีไมตรีต่อกันจึงเกิดความอบอุ่นทั้งสองฝ่าย คือ เจ้านายให้ความเมตตารักใคร่ ฝ่ายบริวารก็จงรักภักดี คอยเป็นหูเป็นตา และช่วยป้องกันภัยให้เจ้านาย ในทุกสารทิศ เจ้านายดี มีลูกน้องดี ย่อมเกิดความสุข ต่างพึ่งพาอาศัยกันได้

๔. เจ้าพึ่งข้า การที่นายจ้างพึ่งลูกจ้างหรือเจ้านายพึ่งคนรับใช้ จะช่วยให้การงานสำเร็จลุล่วงไป โดยที่นายจ้างหรือเจ้านายให้รางวัลและคำชมเชยในการทำงาน ไม่ดูถูกผู้น้อย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีกำลังใจขึ้น เมื่อคนเรามีกำลังใจดี สุขภาพจิตดี ก็จะตั้งใจทำงานและทุ่มเทจนสุดกำลัง ทำงานให้ลุล่วงไปด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และต่อผู้เป็นนายจ้าง หรือเจ้านายนั้น

จึงเห็นได้ว่า การถ้อย ทีถ้อยอาศัย กันระหว่าง บุคคล และสิ่งต่าง ๆ เมื่อต่างฝ่าย ต่างทำหน้าที่ ให้ดีก็ย่อมก่อให้เกิด ประโยชน์ แก่กัน และกัน โดยเฉพาะ มนุษย์ เมื่อไป สัมพันธ์ กับบุคคลใด หรือ สิ่งใดแล้ว ไม่ไปสร้างปัญหา หรือไม่ไปทำลาย สิ่งนั้น ก็จะช่วยให้โลก ที่เราอาศัยอยู่นี้ ดำเนินไป อย่างราบรื่น และ น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : FWD Line

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *