ผมเกลียดแม่…ที่แม่มีตาเดียว ข้อคิดเตือนสติลูกๆทุกคน

ผมเกลียดแม่…ที่แม่มีตาเดียว ข้อคิดเตือนสติลูกๆทุกคน

ผมเกลียดที่แม่เป็นแบบนี้เหมือนเป็นตัวตลกของคนอื่น. แม่ขายของที่ตลาด. ผมหลบเลี่ยงที่จะเดินไปแถวนั้น วันหนึ่งวันกีฬาสี แม่มาหาผมที่โรงเรียน ผมวิ่งหลบหนีแม่ เพราะเพื่อนล้อเลียนว่า “ไอ้ลูกแม่ตาเดียว.”ผมเกลียดคำนี้

คืนหนึ่งผมลงมาทานน้ำเห็นแม่ร้องไห้ ผมหลบเลี่ยงที่จะเห็นน้ำตาแม่. ผมเกลียดที่จะอยู่กับแม่ตาเดียว. ผมอยากรวยจึงเรียนหนัก. ผมเริ่มมีครอบครัวที่มั่งคงและมีลูกน่ารัก. แต่ผมลืมและทิ้งแม่ตาเดียว.

วันหนึ่งมีผู้หญิงน่าเกลียดมาที่บ้านผม ลูกๆพากันรังเกียจ ผมได้ตวาดแม่ว่า มาทำให้ลูกผมตกใจทำไม? เพราะผมบอกลูกเมียว่าแม่ตายไปแล้ว

วันหนี่งผมไปงานเลี้ยงรุ่นใกล้บ้านเดิม จึงแวะไปที่อยู่เก่าเพื่อเอาของบางอย่าง ที่นั่นแม่ได้ตายไป ผมยืนมอง แต่ไม่มีน้ำตาของผมแม้แต่น้อยมีกระดาษข้างรูปวางไว้. เขียนว่า

………………….

“แ ม่ จ ะ ไ ม่ ไ ป ห า ลู ก อี ก

เ พ ร า ะ ทำ ใ ห้ ลู ก ลำ บ า ก ใ จ

ลู ก รู้ ไ ห ม ต อ น ลู ก เ ป็ น เ ด็ ก เ ล็ ก.

ลู ก ค ล อ ด อ อ ก ม า ด้ ว ย ต า ข้ า ง เ ดี ย ว.

แ ล ะ นั่ น คื อ ด ว ง ต า ข อ ง แ ม่ ใ น ลู ก.

แ ม่ ดี ใ จ ที่ เ ห็ น ลู ก ไ ด้ เ ห็ น โ ล ก ที่ ส ว ย ง า ม

แ ล ะ มี ชี วิ ต ที่ ดี แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข ”

น้ำตาผมหลั่งออกมาโดยไม่รู้ตัว แ ม่ ไ ม่ ไ ด้ พิ ก า ร

ค น ที่ พิ ก า ร คื อ ตั ว ผ ม ที่ พิ ก า ร ใ น หั ว ใ จ ข อ ง ลู ก

ลูกผมไม่มีโอกาสได้ยินกระทั่งเสียงแม่ตาเดียวของผม.

นี่คือเรื่องเล่าขานที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในเกาหลี.

รักแท้ จึงไม่คำนวณ ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข และเสียสละให้ผู้อื่นเหมือนแม่ผม ขอให้ลูกทุกคนบนโลกนี้ จงดูแลแม่ขณะที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่. อย่าใจบอดหลงผิดเหมือนผมเลย

ขอบคุณข้อมูล : Piangporn Larpcloyma

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *