น้ำล้างเห็ดหอมให้เททิ้งอย่าเอามาปรุงต่อ

น้ำล้างเห็ดหอมให้เททิ้งอย่าเอามาปรุงต่อ

มีหลายคนไม่น้อยที่เมื่อล้างเห็ดหอมแล้วนำน้ำเห็ดหอมมาปรุงอาหารต่อเนื่องจากน้ำเห็ดหอมนั้นหอมอร่อย แต่ทราบหรือไม่คะว่าน้ำเห็ดหอมนั้นไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากและเป็นสื่งต้องห้ามในการนำมาปรุงอาหาร

อั น ต ร า ย จากเห็ดหอมแห้ง

เห็ดหอมแห้งที่เห็นตามขายเต็มท้องตลาดนั้นผ่านกระบวการแปรรูปมาหลายขั้นตอน และบางแหล่งก่อนตากใช้เห็ดหอมในการชุบ ส า ร ต่างๆ เช่น กำ ม ะ ถั น , ก ร ด เ ก ลื อ บางครั้งการก็มีการใช้ ส า ร เ ค มี ร่วมด้วยโดยสามารถตรวจพบได้บ่อยคือ ค า ร์ บ อ น ไ ด ซั ล ไ ฟ ด์ ซึ่งเป็น ส า ร ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ผลิตพลาสติกตามโรงงานต่างๆ สังเกตง่ายๆว่าเห็ดหอมใดมีการผสมสารนี้ก็จะไร้ แ ม ล ง วั น มาตอม

ค า ร์ บ อ น ไ ด ซั ล ไ ฟ ด์ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

เมื่อสัมผัสถูกส า รนี้จะเกิดความ ร ะ ค า ย เ คื อ ง และรบกวนการทำงานของ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท เ วี ย วิ ง เ วี ย น ศี ร ษ ะ และถ้าหากได้รับ ส า ร พิ ษ เป็นเวลานานๆจะส่งผลต่อร่างกายทำให้ เ จ็ บ ห น้ า อ ก ป ว ด ก ล้ า ม เ นื้ อ และในที่สุดอาจส่งผลถึงชีวิต

น้ำแช่เห็ดหอม ไม่ควรนำมาปรุงอาหาร

การแช่เห็ดหอมในน้ำนอกจากจะทำให้เห็ดหอมนิ่มรับประทานง่ายแล้ว ยังมีส่วนช่วยเจือจาง ส า ร เ ค มี ต่างๆที่ปนเปื้อนมากับเห็ดหอมได้เยอะอีกด้วย ดังนั้นน้ำแช่เห็ดหอมจึงเต็มไป ส า ร เ ค มี ที่ส่งผลต่อสุขภาพค่ะ

ดังนั้นพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดใที่ยังใช้น้ำแช่เห็ดหอมปรุงอาหารก็ไม่ควรทำนะค่ะ มิเช่นนั้นอาหารส่งผลกระทบกับคุณและคนที่คุณรัก

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Postnoname

เรียบเรียงข้อมูล : Baandede

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *