ปลูกรวมกันในหลุมเดียวโตเร็วรดน้ำน้อย

ปลูกรวมกันในหลุมเดียวโตเร็วรดน้ำน้อย

การปลูกทุกอย่างลงในหลุมเดียวเป็นการปลูกพืชหลายชนิดลงในหลุมเดียวกันเพื่อให้ดูแลพึ่งพากันเอง เช่น ต้นไม้ใหญ่ เป็นร่มเงาให้ต้นไม้เล็ก พืชเลื้อยคลุมหน้าดินลด ก า ร ระเหยของน้ำในหน้าดิน ช่วยให้พืชในหลุมทนแล้งได้ดี หรือ พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์แสบร้อน ช่วยขั บ ไ ล่ ศั ต รู พื ชที่จะบุกรุกเข้ามาในแปลงผักเป็นต้น

ขนาดหลุม

ความกว้างของหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร โดยให้ปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไว้แล้วปลูกพืชลงหลุมประมาณ 4-5 ประเภท/หลุม โดยจะทำลักษณธเป็นสี่เหลี่ยนหรือวงกลมก็ได้

พืชที่ควรมีในหลุม

ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาและเก็บความชื้นได้ดีในหน้าแล้ง

ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปีหรือเรียกง่ายๆคือ เป็นพืชที่เอาตัวรอดได้ดี เก็บผลผลิตได้นาน เช่น ชะอม ผักหวาน ผักเม็ก เป็นต้น ซึ่งผักพวกนี้จะสามารถเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ไม้รายวัน เป็นพืชล้มลุก ปลูกแล้วมีอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เท่าไหร่ก็หมดอายุแล้ว เช่น กะเพรา โหระพา แตงไทย แตงกวา คะน้า เป็นต้น เก็บกินได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน

ไม้บำนาญ เป็นพืชไม้ยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 – 4 ปี เมื่อให้ผลผลิตแล้วก็สามารถเก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น โดยในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว

ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ป ร ะ ดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน

ข้อดีของการทำหลุมพอเพียง

1. ลดการให้ปุ๋ยและน้ำ ช่วยให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแล

2. ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและให้ประโยชน์สูงสุด

3. มีผลผลิตทางด้านให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี เนื่องจาก มีตั้งแต่ไม้รายวัน ไม้บำนาญ ไม้มรดก

4. พืชผักเจริญเติบโตได้ดีโดยพึ่งพากันเองกว่าการปลูกแยกกัน

เรียบเรียง : Postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *