ปลูกทุเรียน ปลูกไว้แค่ 2 ต้น ก็เหลือกินแล้ว

ปลูกทุเรียน ปลูกไว้แค่ 2 ต้น ก็เหลือกินแล้ว

ทุเรียนถือเป็นราชาแห่งผลไม้ ด้วยรสชาติที่หวานอร่อย มีกลิ่นเฉพาะตัว จึงทำให้เป็นที่โปรดปราณของใครหลายๆคน ที่สำคัญช่วงนี้ราคาทุเรียนยังขยับพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย แถมยังมีความต้องการในการส่งขายออกต่างประเทศมากขึ้น

เราคนธรรมดาจะซื้อกินบ่อยๆก็คงจะไม่ไหว วันนี้จึงขอนำเสนอเคล็ดไม่ลับในการปลูกทุเรียนให้ออกดอกออกผลเยอะเต็มต้น ปลูกไว้แค่ 2 ต้นก็เหลือกินแล้วละ

ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรผู้ชำนาญการในการปลูกทุเรียน ได้แนะนำการปลูกทุเรียนให้ได้ผลดี สามารถปลูกได้ในทุกภาค ดังนี้

รู้จักต้นทุเรียนกันก่อน

ทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอยู่ในช่วง 25 – 30 องศาเซลเซียส และ ความชื้นสัมพัทธ์สูง ดินที่เหมาะสมควรระบายน้ำดี และ มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) ประมาณ 5.5 – 6.5 และ ที่สำคัญควรปลูกไว้ใกล้แหล่งที่มีน้ำเพียงพอตลอด

เพราะฉะนั้นในช่วงแล้ง การคลุมโคลน หรือ การใช้ฟางข้าวคลุมที่โคนต้น จากนั้นรดน้ำ 3 วันครั้งหนึ่ง ระบบน้ำที่ให้อาจจะเป็นน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ แล้วทำสแลนคลุมบังแดดไว้บางส่วนอีกทีเพื่อให้ความชื้นในดินระเหยช้าลง แบบนี้ก็จะช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตเร็วอย่างเห็นได้ชัด

ทุเรียนจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วงปีที่ 5 – 6 และ ช่วงที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดประมาณ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งให้ผลผลิตต่อต้นประมาณ 80 – 110 ผล หรือประมาณ 250 -320 กก./ตัน/ปี ( คิดน้ำหนักเฉลี่ยผลละประมาณ 3 กก. )

ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารแบบตื้น โดยจะอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 20 -30 ซ.ม. ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์สังเกตได้โดยมีใบยอดแ ก่ เมื่อผ่านช่วงแล้งเพียง 10 -14 วัน ทุเรียนจะเริ่มออกดอกและระยะพัฒนาของดอกจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน จากดอกบานจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ระยะพัฒนาดอกจนถึงเก็บเกี่ยวของทุเรียนในแต่ละพันธุ์

– หมอนทอง ประมาณ 130 วัน

– ช ะ นี ระยะเก็บเกี่ยว ประมาณ 110 วัน

– กระดุม ระยะเก็บเกี่ยว ประมาณ 90 วัน

ฤดูกาลในการของผลผลิตทุเรียนในแต่ละภูมิภาค ( แตกต่างกันตามสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ )

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ คือ ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม

ภาคตะวันออก คือ ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน

การเตรียมต้นทุเรียนก่อนออกดอก

ทุเรียนที่พร้อมก่อนการออกดอก หมายถึง ต้นทุเรียนที่มีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 ชุด มีการสังเคราะห์แสงและสะสมอาหาร ในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตอย่างเพียงพอ และมีปริมาณใบบนต้นมากเพียงพอ โดยสังเกตได้จากเมื่อมองจากใต้ต้นขึ้นไป จะเห็นช่องว่างระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดและใบส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นใบ แ ก่ และ กิ่งของแต่ละยอดเริ่มแก่(ยอดทุกยอดจะตั้งขึ้น)

ใบของต้นทุเรียนจะสมบูรณ์ มีสีเขียวแก่เข้มเป็นมัน จะถือเป็นต้นทุเรียนที่ได้รับการดูแลอย่างดี และพร้อมออกดอกแล้ว ช่วงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการออกดอกคือมีช่วงฝนทิ้งช่วง 10 –14วัน และอุณหภูมิและความชื้นของอากาศค่อนข้างต่ำ จะส่งผลให้ต้นทุเรียนออกดอกดีได้มากและออกสม่ำเสมอตลอดทั้ง

โดยการเตรียมสภาพความพร้อมของต้นเพื่อรองรับการออกดอกต้องดำเนินการดังนี้

การปลูกพืชอื่นแซมต้นที่ว่าง นั่นคือ การปลูกทุเรียนจะปลูกในระยะห่างพอสมควรในระยะ 8*8 เมตร และมีต้นที่เหลือรอดและต้นที่ไม่ ร อ ด และตรงช่วงระหว่างต้นทุเรียนที่ว่างไป ด.ต. สุวรรณศักดิ์ จะนำพืชชนิดอื่นมาปลูกแทน จำพวก มังคุด แก้วมังกร กล้วย เงาะ เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย

การตั ดแต่งผลอ่อนทุเรียน

การตั ดผลอ่อนต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง เริ่มจากตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรง บิดเบี้ยว ผลเล็กแคระแกรนหรือต่างรุ่นออก ให้เหลือเพียงผลอ่อนที่มีลักษณะรูปทรงสมบูรณ์ ขั้วผลใหญ่ เท่านั้น ที่สำคัยการตัดแต่งผลอ่อนฬฯครั้งแรก ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากดอกบาน โดยปริมาณผลที่เก็บไว้ต้องมีมากกว่าจำนวนผลที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณร้อยละ 20 และต้องทำการยับยั้งการแตกใบอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อนในระหว่างพัฒนาการของผลอ่อน เพราะใบอ่อนที่แตกมาใหม่จะแย่งอาหารจากผลอ่อนได้และจะส่งผลเ สี ยต่อผลผลิตได้

การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อเก็บผลผลิตทุเรียนเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญจากนั้นคือต้องเตรียมความพร้อมของต้นเพื่อให้พร้อมต่อการออกดอกการติดผลในครั้งต่อไป ด้วยการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นต่อไป

โดยสามารถตัดแต่งกิ่งโดยแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก คือ การตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งที่เป็น โ ร ค กิ่งที่ไร้ประโยชน และตัดขั้วผลที่ติดค้างจากการเก็บเกี่ยวอยู่ทิ้งไป การตัดแต่งครั้งที่หนึ่ง ทุเรียนจะเริ่มงอกกิ่งที่สมบูรณ์ใหม่ออกมา

ระยะที่สอง คือ การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยในครั้งที่สอง เป็นการตัดแต่ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งตะขาบ กิ่งกระโดง เพื่อทำให้ต้นทุเรียนทรงพุ่มโปร่งและปุ๋ยที่ใส่บำรุงต้นทุเรียนช่วงนี้ส่งผลไปถึงกิ่งที่สามารถให้ผลผลิตปุ๋ยที่ให้ในช่วงนี้จึงจะเกิดประโยชน์ต่อต้นทุเรียนอย่างเต็มที่

ระยะที่สาม คือ การตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30-45 วัน เป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่า ใบขิง โดยทำพร้อมๆกับการตัดแต่งผลอ่อน เพื่อลดกรใช้อาหารในการสร้างกิ่งก้านใหม่ ธาตุอาหารที่ต้นดูดซึมเข้าไปจึงส่งไปที่ผลโดยตรง

ถือเป็นการปลูกทุเรียนที่บอกเคล็ดลับแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียว ใครสนใจอยากปลูกลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : kampangdin , ruangjringwannee , เรียบเรียงโดย : postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *