วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ทำเองได้ไม่ต้องง้อหมอนวด

วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ทำเองได้ไม่ต้องง้อหมอนวด

วันนี้จะขอแนะนำวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ในการรักษาโรคไข้หวัด โรคไตวาย โรคภูมิแพ้ โรคตับพิการ โรคบิด โรคโลหิตจาง โรคหูตึง โรคความดันโลหิตต่ำ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคที่เกี่ยวกับปอด โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคนิ่วในไตและโรคมือเท้าเย็น

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคไข้หวัด

โรคไข้หวัดเป็นโรคที่พบบ่อย คนเป็นหวัดกันง่ายแต่มักจะไม่ร้ายแรงเท่าไรนัก หากเป็นเรื้อรังก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน การรักษาโรคไข้หวัดด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาได้ โรคไข้หวัดจะเกี่ยวข้องกับจุดของจมูกและปอด และจุดนี้จะอยู่บริเวณส่วนเว้าข้างนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้วางลงบริเวณส่วนเว้าข้างนิ้วหัวแม่เท้า ออกแรงกดที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ค่อย ๆ เพิ่มแรงกดแล้วคลายหรือจะใช้วิธีนวดคลึงก็ได้ ทำติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว จะช่วยให้หายใจสะดวก บรรเทาอาการไข้หวัดได้โดยไม่ต้องรับประทานยาหรือไปพบแพทย์

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคไตวาย

โรคไตวายเป็นโรคที่มีความร้ายแรงมาก เนื่องจากไตมีหน้าที่หลักคือการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และหากเกิดอาการไตวาย จะทำให้ของเสียและสารพิษจะตกค้างอยู่ในร่างกาย ร่างกายของเราจะอ่อนแอต่อการต้านทานโรคอื่น ๆ ที่จะตามมา การรักษาโรคไตวายด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณตำแหน่งสองส่วนสามของฝ่าเท้าไปทางส้นเท้าและอยู่ในแนวระหว่างนิ้วกลางและนิ้วชี้ของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำนิ้วมาวางบริเวณดังกล่าว ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดกระตุ้น ค่อย ๆ เพิ่มแรงนวดคลึง ทำติดต่อกันประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว และควรนวดเป็นประจำจะช่วยลดอาการไตวายได้เป็นอย่างดี

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ถือเป็นโรคที่รักษายากเพราะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีอาการที่แตกต่างกัน เช่น บางคนอาจแพ้ฝุ่น แพ้ยา แพ้อากาศ ฯลฯ การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการได้ โรคภูมิแพ้จะเกี่ยวข้องกับต่อมไต เพราะต่อมนี้จะผลิตสารที่ป้องกันอาการภูมิแพ้ และจุดนี้จะอยู่ตรงกลางท้องนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงกลางท้องนิ้วหัวแม่เท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว อาการของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ จะดีขึ้น

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคตับพิการ

ตับเป็นอวัยวะที่สะสมสารอาหารที่สำคัญ ๆ ของร่างกาย เมื่อตับพิการหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา การรักษาโรคตับพิการด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า จะช่วยบริหารตับและทำให้อาการตับพิการดีขึ้นได้ โดยจุดบนเท้าที่มีความเกี่ยวข้องกับตับจะอยู่ประมาณ 1 ส่วน 3 ของเท้าจากปลายเท้าและอยู่ในแนวนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด กดจุดนวดบริเวณดังกล่าว ส่วนนิ้วที่เหลือให้จับยึดเท้าเอาไว้ ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว หากทำเป็นประจำทุกวันอาการตับพิการจะดีขึ้นตามลำดับ

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคบิด

บิด ถือเป็นอาการที่คุณจะทรมานมากเพราะจะปวดท้องมากและท้องเสียอีกด้วย การรักษาโรคบิดด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณใต้นิ้วชี้ของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ขณะที่กดจุดคุณจะรู้สึกปวดท้องมากให้อดทนไว้ เพราะจะปวดมากในตอนแรก ๆ แต่อาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

สาเหตุของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสและการอั้นฉี่เป็นเวลานาน ๆ ก็สามารถทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณรอยโค้งบนฝ่าเท้าตรงริมเท้าด้านในของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคหูตึง

โรคหูตึงถือเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพลดลง หูก็เช่นกันมักจะมีปัญหาการได้ยินน้อยลง บางครั้งต้องตะโกนดัง ๆ จึงพอจะได้ยิน การรักษาโรคหูตึงด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณโคนนิ้วนางและนิ้วก้อยของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำนิ้วมาวางบริเวณโคนนิ้วนางและนิ้วก้อยของเท้า ออกแรงกดที่นิ้วหัวแม่มือสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว จะช่วยให้การได้ยินอาการดีขึ้น

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคความดันโลหิตต่ำ

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการได้ โรคความดันโลหิตต่ำจะเกี่ยวข้องกับจุดของไต และจุดนี้จะอยู่บริเวณกึ่งกลางเท้าของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วชี้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางกลางฝ่าเท้า ให้ข้อต่อกระดูกของนิ้วชี้ที่งอสัมผัสจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว การนวดกดจุดนี้จะช่วยบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิตต่ำได้ และจะไม่มีการอาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นอาการของโรคความดันโลหิตต่ำอีกต่อไป

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้ารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเกิดอาการหัวใจวายในที่สุด การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถคลายอาการเกร็งของหัวใจและบรรเทาอาการตีบตันของหัวใจ โดยจุดบนเท้าที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวใจจะอยู่บริเวณเนินนูนบนฝ่าเท้าบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างของผู้นวด กดจุดนวดบริเวณดังกล่าว ส่วนนิ้วที่เหลือให้จับยึดเท้าเอาไว้ ออกแรงกดแล้วคลายและนวดคลึง ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว จะช่วยบรรเทาอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคที่เกี่ยวกับปอด

โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปอด อาทิเช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ เป็นต้น การนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปอดได้ โดยจุดบนเท้าที่มีความเกี่ยวข้องกับปอดจะอยู่บริเวณใต้ตาตุ่มและหลังข้อเท้าของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กดจุดนวดบริเวณดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว ควรนวดกดจุดเป็นประจำทุกวัน จะช่วยในการบริหารปอดให้แข็งแรง และไม่มีโรคที่เกี่ยวกับปอดอีกต่อไป

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ

นิ้วกลางถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนิ้วหนึ่ง เพราะนิ้วนางส่งผลต่อหัวใจโดยตรง แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนจะใช้นิ้วกลางเป็นจุดที่รักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคหัวใจและเหน็บชาการนวดปละกดจุดนี้บนนิ้วกลางสามารถบรรเทาอาการและรักษาให้หายได้

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นวดคลึงบริเวณนิ้วกลางของเท้าผู้ถูกนวด นวดคลึงให้ทั่วทั้งนิ้ว ค่อย ๆ เพิ่มแรงคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว และควรนวดคลึงเป็นประจำทุกวัน จะช่วยทำให้เลือดหมุนเวียนดีเป็นปกติ

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดี

นิ้วนาง แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนถือว่ามีความสัมพันธ์กับถุงน้ำดีโดยตรง และใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดีได้เป็นอย่างดี ความผิดปกติที่เกิดกับนิ้วนาง จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดี เช่น หากเป็นโรคบิด โรคริดสีดวงทวาร นิ้วนางจะอ่อนนิ่มไม่มีแรง เป็นต้น

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นวดคลึงบริเวณนิ้วนางของเท้าผู้ถูกนวด นวดคลึงให้ทั่วทั้งนิ้ว ค่อย ๆ เพิ่มแรงคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว และควรนวดคลึงเป็นประจำทุกวัน จะสามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดีได้

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคนิ่วในไต

นิ่วในไต เป็นลักษณะของโรคที่มีแคลเซียมมาเกาะอยู่ในไตมากเกินไป จนเป็นก้อนแข็งและส่งผลต่อการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอลง จุดนวดที่จะช่วยลดอาการนิ่วในไตได้ก็คือนิ้วก้อยเท้า

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นวดคลึงบริเวณนิ้วก้อยเท้าของผู้ถูกนวด นวดคลึงให้ทั่วทั้งนิ้ว ค่อย ๆ เพิ่มแรงคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปนวดกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งดังกล่าว และควรนวดคลึงเป็นประจำทุกวัน จะเป็นการช่วยลดปริมาณแคลเซียมในไตลงได้และยังเป็นการช่วยบริหารไตอีกทางหนึ่งด้วย

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคมือเท้าเย็น

โรคมือเท้าเย็นเกิดจากการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะมือและเท้าไม่ทั้วถึง ไหลเวียนไม่ปกติ การรักษาโรคมือเท้าเย็นด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าแนวเดียวกับนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง

• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน อาการของโรคมือเท้าเย็นจะหายไปและหากได้นวดกดจุดเป็นประจำอาการของโรคมือเท้าเย็นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ชมคลิปการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบง่ายๆ เบื้องต้น

ขอบคุณข้อมูล : yesspathailand

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *