เกษตรแบบพอเพียง แบ่งพื้นที่ 1 ไร่ ให้หายจน

เกษตรแบบพอเพียง แบ่งพื้นที่ 1 ไร่ ให้หายจน

การที่เรามีที่ดินเพียง 1 ไร่ อาจคิดว่าน้อยไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ถ้าหากลองวางแผนให้ดี คิดให้รอบคอบแล้วละก็ 1 ไร่ก็สามารถทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้เลยค่ะ

ทั้งนี้การใช้พื้นที่พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ สร้างความสุขให้แก่ครอบครัว สามารถทำได้โดยการทำเกษตรผสมผสานโดยพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่1 : สำหรับการเพาะปลูก ให้เน้นปลูกพืช 3 ระยะ นั่นคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

พืชระยะสั้น เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ สำหรับเก็บไว้ทานในครัวเรือนเมื่อจากการบริโภคก็สามารถนำมาจัดจำหน่ายในชุมชน เพื่อเป็นรายจ่ายในครอบครัว ทั้งนี้ต้องวางแผนการปลูกขึ้นมาและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อใช้พื้นที่ทุกตารางวาให้คุ้มค่า

พืชระยะกลาง เป็นพวกไม้ผล ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกเป็นเวลานาน เก็บผลผลิตได้ภายใน 1-2 ครั้ง ต่อปีหรือตามฤดูกาล เช่น มะพร้าว มะนาว มะละกอ มะม่วง กล้วย เป็นต้น โดยรายได้ส่วนนี้ให้แบ่งเก็บไว้สำหรับชำระหนี้ หรือเป็นเงินออมหรือเป็นทุนในการซื้อเครื่องเครื่องทางการเกษตรต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบน้ำ หรือเครื่องตัดหญ้าพลังสูง เครื่องปั๊มน้ำ เป็นต้น เคล็ดลับคือเน้นทำให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพงหรือกระตุ้นผลไม้ให้ออกนอกฤดู เช่น การปลูกมะนาวให้ออกนอกฤดูในช่วงหน้าแล้ว ทำให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคามะนาวในราคาที่สูงขึ้น

พืชระยะยาว เป็นกลุ่มไม้เศรษฐกิจต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ เช่น ยางนา ไม้เต็ง สักทอง ไม้แดง เป็นต้น จะเน้นปลูกต้นไม้ในกลุ่มนี้ให้ปลูกเป็นรั้วในไร่สวน โดยจะปลูกช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะทำให้ได้น้ำและเจริญเติบโตได้ดี โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวของเขตแดนประมาณ 160 เมตร ถ้าทำการปลูกต้นไม้ในกลุ่มนี้ในระยะ 2 เมตรต่อต้น ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจถึง 80 ต้น ทั้งนี้ในระหว่างต้นก็สามารถปลูกมะละกอแซมระหว่างต้นได้

ส่วนที่2 : ให้แบ่งพื้นที่ 1 งาน สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและบ่อเก็บน้ำและเลี้ยงสัตว์

ในช่วงปีแรกๆในการทำรายได้ต่อเดือนอาจจะได้รายได้เพียงประมาณหลักพันบาท แต่ในปีถัดไป เมื่อพืชในไร่สวนเริ่มเจริญเติบโตขึ้น จะเริ่มให้ดอก ออกผลมากยิ่งขึ้น ควรต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว

ข้อดีของการปลูกพืชแบบผสมผสาน

1. สามารถดูแลและควบคุมพืชพันธุ์ในไร่ได้ทั่วถึง

2. เกิดความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดจึงต้องปลูกพืชแบบผสมผสาน

3. ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ สามารถทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้

4. การเริ่มต้นแบบเล็กๆนี้ เมื่อผลลัพธ์ออกมาดีและเริ่มมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ก็สามารถขยายเพิ่มเติมสิ่งต่างๆในไร่ในสวนได้ง่าย

เรียบเรียงข้อมูล : Postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *