เจ้าของสวนมะเขือยาวแนะ… “เก็บขายเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง” คุมราคาเองได้ ยอดขายไม่ตก

เจ้าของสวนมะเขือยาวแนะ… “เก็บขายเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง” คุมราคาเองได้ ยอดขายไม่ตก ตั้งแต่เริ่มทำงานได้ก็เลือกอาชีพทางการเกษตรเป้นงานหลัก โดยในช่วงแรกจะเลือกปลูกฝรั่งแป้นสีทองเพื่อสร้างรายได้ แต่ต่อมาจึงได้เลิกปลูกไปเพราะมองว่าฝรั่งค่อนข้างที่จะดูแลยากในการจัดการ และไม่สามารถปลู

Continue reading »