กฏหมายออกแล้ว กั๊กที่จอดรถ ปรับ 1 หมื่น คนแจ้งได้ส่วนแบ่ง

กฏหมายออกแล้ว กั๊กที่จอดรถ ปรับ 1 หมื่น คนแจ้งได้ส่วนแบ่ง

เรื่องกั๊กที่จอดหน้าบ้านตัวเองนั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่กันเลยทีเดียว แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตก ยิ่งในที่ชุมชนหรือตามตลาดด้วยแล้วยิ่งพบเจอบ่อย นำเก้าอี้มาวางบ้าง นำกรวยจราจรมาวางบ้าง บางร้านถึงขั้นแปะป้ายไมให้จอดเลยก็มี โดยที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ ถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่เราเห็นจนชินตาแล้ว แต่ทราบหรือไม่คะว่าการกระทำแบบนี้ถือว่ามีความ ผิ ด สามารถขึ้นขั้นโดนปรับได้เลย

โดยการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่เข้าข่ายกระทำความ ผิ ด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 19 โดยมีเนื้อหาระบุไว้ว่า “ห้ า ม มิให้ผู้ใดตั้ง วางหรือกองวัตถุใดๆบนถนน เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทำ ในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งตามมาตรา 57 ระบุผู้ใด ฝ่ า ฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามต้อง ร ะ ว า ง โ ท ษ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท”

โดยทั้งนี้ประชาชนทั่วไปเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลในท้องที่ของท่านได้ทันที ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังเข้าข่าย การกระทำความ ผิ ด ตาม อ า ญ า ม า ต ร า 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับ อ นุ ญ า ต อันชอบด้วย ก ฎ ห ม า ยกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความป ล อ ด ภั ย หรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้อง ร ะ ว า ง โ ท ษ ปรับไม่เกิน 5 พันบาท

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นการจอดรถขวางทางเข้าออกหนาบ้านผู้อื่นนั้น ยังไม่มีกฏหมายออกมา เ อ า ผิ ด ชัดเจน แต่ถือเป็นกติกาสากลและมารยาทที่เจ้าของรถพึงระลึกไว้เท่านั้น แต่ถ้ารถยนต์คันนั้นจอดอยู่เป็นประจำหรือมีการตั้งร้านค้าแผงลอยกีดขวางทาง และมีเจตนาจงใจให้เ ดื อ ด ร้ อ น ก็สามารถมีความ ผิ ด จำ คุ ก ไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยสามารถแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้เลย

ถือเป็นความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนมากๆเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องแบบนี้ขอให้อย่าให้เรื่องถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยนะคะสามารถพูดคุยอะลุ่มละล่วยในเรื่องบางเรื่องได้ สังคมก็จะน่าอยู่อีกเยอะเลย

เรียบเรียงข้อมูล : postnoname

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *