พริกใบหงิกแก้ได้ด้วยผักสวนครัวใกล้ตัว 

พริกใบหงิกแก้ได้ด้วยผักสวนครัวใกล้ตัว  สิ่งที่มักพบเจอบ่อยสำหรับท่านที่ปลูกพริกก็คงจะหนีไม่พ้นอาการพริกใบหงิก โดยสาเหตุมักเกิดขึ้นมาจากศั ต รู พืช เ พ ลี้ ย ไ ฟ ไ ร ขาว ซึ่งจะทำให้ใบหงิกงอใบร่วงต้นแคระและมีผลต่อการออกดอกออกผลของต้นพริกได้ โดยใบหงิกจากไ ร ข า วใบมักจะไม่เรียบและจะมีลำต้นแคระแกร็นและใ

Continue reading